«Διαδικασία Τοποθετήσεων . Η σειρά που ακολουθείται. Επισημάνσεις»


ΦΙΡΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                      ΘΗΡΑ 24 Απριλίου 2010

Αιρετός ΠΥΣΔΕ Ν. Κυκλάδων

Tης «Αυτόνομης Κυκλαδικής Συνεργασίας»

Γενικό Λύκειο Θήρας 22860 22252- 22933

6974488454

                                                                     ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

                                                                   ΤΟΥ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΘΕΜΑ:  «Διαδικασία  Τοποθετήσεων . Η σειρά που ακολουθείται. Επισημάνσεις»

 

 

Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε κατατέθηκε στη Βουλή το «πολυνομοσχέδιο» για την εκπαίδευση, από την υπ. ΠΔΒΜΘ, που αφορά κυρίως στο εργασιακό καθεστώς και τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών.

Η ψήφισή του και η θεσμοθέτηση- εφαρμογή των άρθρων του νομοσχεδίου αυτού, δρομολογεί επιπλέον μέτρα ανατροπής  κεκτημένων του κλάδου, που θα καθορίσουν αρνητικά για πολλά χρόνια την εργασιακή, παιδαγωγική και κοινωνική ζωή των εκπαιδευτικών.

Σήμερα λοιπόν, η συνολική απάντηση, συγκροτημένη, συλλογική και αποτελεσματική, του εκπαιδευτικού κινήματος, είναι το μοναδικό και επιτακτικά «δραματικό», ζητούμενο…

Επειδή όμως ήδη έγιναν οι μεταθέσεις, και το αμέσως προσεχές διάστημα ξεκινά η διαδικασία καθορισμού και τοποθετήσεων από τα ΠΥΣΔΕ στα οργανικά κενά, καταγράφω, στο ενημερωτικό που ακολουθεί, τη σειρά που ακολουθείται, και τα σημαντικότερα στοιχεία της διαδικασίας τοποθετήσεων, με βάση την ισχύουσα μέχρι τώρα νομοθεσία.

Η διαδικασία τοποθετήσεων στο ΠΥΣΔΕ  Κυκλάδων, όπως και σε όλα τα ΠΥΣΔΕ, δεν πρόκειται να ξεκινήσει πριν το τέλος Απρίλη, αφού πρώτα πρέπει να γίνει, όπως γνωρίζετε, η αλλαγή των δύο μελών( προϊσταμένων) του ΠΥΣΔΕ σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται από το άρθρ.6.3β του ν.3839/29-3-2010.

Για την πρώτη φάση, δηλαδή τον χαρακτηρισμό και την τοποθέτηση των οργανικά υπεραρίθμων, θα ενημερωθείτε αναλυτικά με διευκρινήσεις και παραδείγματα

( πέρα από τα όσα καταγράφω στη σχετική ενότητα παρακάτω), την επόμενη εβδομάδα.

Η σειρά που ακολουθείται:

 1. Τον Φεβρουάριο, τα ΠΥΣΔΕ , συμπληρώνουν και στέλνουν στο ΥΠΕΠΘ (ΚΥΣΔΕ) πίνακες με τις εκτιμήσεις του Υπηρ. Συμβουλίου  για τα ελλείμματα ή πλεονάσματα σε οργανικές θέσεις σε κάθε Περιοχή του Νομού
 2. Μεταθέσεις από περιοχή μετάθεσης σε άλλη περιοχή μετάθεσης (από ΚΥΣΔΕ) Προηγούνται οι μεταθέσεις στα Πειραματικά σχολεία, στα       ΚΔΑΥ, ΣΜΕΑ και Μουσικά σχολεία.

       3.  Τοποθετήσεις :

Τα αρμόδια περιφερειακά συμβούλια, μετά τις μεταθέσεις που διενεργούνται, συντάσσουν πίνακες των κενών οργανικών θέσεων λαμβάνοντας υπόψη και τις κενές θέσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία των παραπάνω μεταθέσεων κατά σχολική μονάδα.

 Αν κατά τη σύνταξη των παραπάνω πινάκων, διαπιστωθεί υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, αυτή ρυθμίζεται με την παρακάτω διαδικασία:

α) Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.
β) Στη συνέχεια τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια σε συνεδρίασή τους χαρακτηρίζουν ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, κατά σχολική μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

ι) Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 50/96. ιι) από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16  του Π.Δ.50/96.

 Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται από το αρμόδιο περιφερειακό συμβούλιο να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά, εντός δέκα ημερών

. Η τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Β/θμιας εκπαίδευσης γίνεται ως εξής:

α) Όταν η υπεραριθμία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου στη σχολική περιφέρειά του και στο οποίο μετακινούνται μαθητές του αρχικού σχολείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται εφόσον το επιθυμούν, κατ` απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο. Η τοποθέτηση γίνεται με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης.
Όταν η υπεραριθμία σε λύκεια μιας περιοχής οφείλεται σε ίδρυση ΕΠΛ όπου και μετακινούνται οι μαθητές των λυκείων οι υπεράριθμοι τοποθετούνται εφόσον το επιθυμούν κατ` απόλυτη προτεραιότητα στο ΕΠΛ με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης.
β) Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατ` απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης».
γ) Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγουμένων περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου αυτής τοποθετούνται ύστερα από δήλωσή τους σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης, κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15  του Π.Δ.50/96 συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση.

. Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, δίχως να χάνουν την οργανική τους θέση, και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του Ν. 1566/1985.
Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν ανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευτικοί με αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα παραπάνω σχολεία. Η διάθεση αυτών γίνεται με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο των μονάδων μετάθεσής τους

 • Μετά τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ.50/96, τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια, σε συνεδρίασή τους, αναμορφώνουν τους πίνακες των κενών οργανικών θέσεων κατά το μέρος που τροποποιούνται από τις τοποθετήσεις των υπεραρίθμων. Οι πίνακες αυτοί καθώς και οι καταστάσεις με τα ονοματεπώνυμα και τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές, αναρτώνται στην πινακίδα ανακοινώσεων των Συμβουλίων.

Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια με ανακοίνωσή τους καλούν όλους τους εκπαιδευτικούς που υπέβαλλαν αίτηση για βελτίωση ή δήλωση για οριστική τοποθέτηση, καθώς και εκείνους που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές ή βρίσκονται στη    διάθεση του ΠΥΣΔΕ, να υποβάλλουν, μέσα σε πέντε (5) ημέρες δήλωση στην οποία να αναγράφουν τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, όπου επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν. Διευκρινίζεται ότι στην αίτηση θα δηλώνονται με σειρά προτιμήσεως μόνο σχολεία της περιοχής στην οποία ανήκει ο εκπ/κος.

Συνιστάται να δηλώνονται όχι μόνο τα σχολεία στα οποία το ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων έχει καθορίσει οργανικά κενά , αλλά έως και το σύνολο των σχολείων της περιοχής τους και μόνο, διότι κατά τη διαδικασία βελτίωσης θέσης ασφαλώς θα προκύψουν οργανικά κενά σε άλλα σχολεία πέρα των καθορισμένων

Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια συνεδριάζουν και αποφασίζουν για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την εξής σειρά:

α) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 14.
β) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις όλων των άλλων εκπαιδευτικών.

 Μετά την εξέταση των αιτήσεων και των δηλώσεων τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ανακοινώνουν τις θέσεις που εξακολουθούν να παραμένουν κενές. . Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν δήλωση για τοποθέτηση εφόσον δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε σχολείο της προτίμησής τους, μπορούν, αν το επιθυμούν, να υποβάλλουν συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτηση στις υπόλοιπες αυτές θέσεις μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωσή τους. Η τοποθέτηση αυτών γίνεται ύστερα από σύγκριση μεταξύ τους.

 Οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε σχολεία της προτίμησής τους τοποθετούνται προς το συμφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές θέσεις. Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί αυτοί είναι περισσότεροι από τις οργανικές θέσεις, παραμένουν ως υπεράριθμοι στη διάθεση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων και τοποθετούνται προσωρινά ή διατίθενται για τη συμπλήρωση ωραρίου σε σχολεία της συγκεκριμένης περιοχής.
Για τους εκπ/κούς Α/θμιας εκπ/σης ( διασταλτική εφαρμογή στην Β/θμια εκπ/ση) σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για συγκεκριμένα σχολεία, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης. Τα σχολεία στα οποία υπάρχουν κενά κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης.
Κατόπιν αυτού τοποθετούνται, υποχρεωτικά, οι έχοντες τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης στα σχολεία με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης

Οι αμοιβαίες μεταθέσεις γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζεται στο άρθρο 10 αυτού του Π.Δ.( το παραθέτω παρακάτω)

. Οι αποφάσεις των συμβουλίων για μετάθεση ή τοποθέτηση αναρτώνται με τους σχετικούς πίνακες στην πινακίδα ανακοινώσεών τους για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

 Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αποφάσεις των συμβουλίων που αφορούν μεταθέσεις ή τοποθετήσεις εκπαιδευτικών επανεξετάζονται από τα ίδια συμβούλια, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων.. Η αίτηση αυτή που αναφέρεται στη διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων δεν αποτελεί ένσταση και υποβάλλεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση της σχετικής απόφασης. Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια εξετάζουν τις αιτήσει αυτές μέσα στις επόμενες πέντε (5)ημέρες και οριστικοποιούν τις αποφάσεις τους

Διευκρινίζεται ότι στην αίτηση θα δηλώνονται με σειρά προτιμήσεως μόνο σχολεία της περιοχής στην οποία ανήκει ο εκπ/κος.

Συνιστάται να δηλώνονται όχι μόνο τα σχολεία στα οποία το ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων έχει καθορίσει οργανικά κενά , αλλά έως και το σύνολο των σχολείων της περιοχής τους και μόνο, διότι κατά τη διαδικασία βελτίωσης θέσης ασφαλώς θα προκύψουν οργανικά κενά σε άλλα σχολεία πέρα των καθορισμένων.

Στις τοποθετήσεις του εκπ/κου αρμοδιότητας ΠΥΣΔΕ στο σύνολο των μορίων υπολογίζονται:

 1.  Μόρια συνολικής υπηρεσίας
 2.  Μόρια γάμου και παιδιών

Γ.    Μόρια δυσμενών συνθηκών στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν

Δ.   Μόρια συνυπηρέτησης (υπολογίζεται όταν ζητείται τοποθέτηση στο Δήμο που εργάζεται ο/η σύζυγος)

           Ε.   Μόρια εντοπιότητας (υπολογίζεται όταν ζητείται τοποθέτηση στο    

           Δήμο που έχει εντοπιότητα ο εκπ/κός)

          ΜΟΡΙΑ

 

2 για κάθε χρόνο υπηρεσίας

4 για συνυπηρέτηση

4 για γάμο

4 για το πρώτο παιδί, 4 για το δεύτερο, 6 για το τρίτο και 7 για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά  

2 για εντοπιότητα

Σε περίπτωση ισοβαθμίας εκπ/κων κατά τις μεταθέσεις στην ίδια περιοχή και τις τοποθετήσεις,  προηγούνται οι εκπ/κοι που υπερέχουν  κατά κριτήριο , εάν αυτά συντρέχουν με την εξής σειρά:

 1. Στη συνυπηρέτηση
 2. Στην εντοπιοτητα (εφόσον ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση σε σχ.μονάδα Δήμου ή κοινότητας που είναι δημότες)

Γ.  Στους οικογενειακούς  λόγους

Δ.  Στη συνολική υπηρεσία

Ε.  Στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν

4     Αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και σε υπηρεσίες (Περιφέρειες,  Δ/νσεις , Γραφεία,  ΑΕΙ, ΤΕΙ, κτλ). Οι αιτήσεις για την Κ.Υ. του Υπ.ΠΔΒΜΘ και τους φορείς του Υπ.ΠΔΒΜΘ  γίνονται νωρίτερα, και προηγούνται των υπόλοιπων αποσπάσεων. Οι αιτήσεις για απόσπαση στον ίδιο νομό (εντός ΠΥΣΔΕ), γίνονται την ίδια χρονική περίοδο. Σημειώνω στο σημείο αυτό ότι υπάρχει δυνατότητα  ανάκλησης της αίτησης απόσπασης, με εύλογο βέβαια χρονικό περιορισμό Μετά την κοινοποίηση των αποσπάσεων από το ΚΥΣΔΕ( για όσους ζητούν απόσπαση από νομό σε νομό), το ΠΥΣΔΕ κοινοποιεί τα λειτουργικά κενά που υπάρχουν στο νομό, και εξετάζοντας τις αιτήσεις προτίμησης όσων αποσπάστηκαν στο νομό, αυτών που ζητούν απόσπαση ενώ είναι ήδη τοποθετημένοι σε σχολείο του νομού, και των εκπ/κων που παραμένουν  στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ , τοποθετεί, τους εκπ/κους που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, στα λειτουργικά κενά του νομού. Στις τοποθετήσεις αυτές δίνεται κατά κανόνα προτεραιότητα στην τοποθέτηση των εκπ/κων που είναι στη διάθεση, λαμβάνοντας όμως υπόψη τα κοινωνικά κριτήρια και τα χρόνια υπηρεσίας, καθώς και τις πραγματικές ανάγκες των αποσπασμένων ή όσων ζητούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ για δίκαιη κάλυψη των λειτουργικών κενών.  Η διαδικασία αυτή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου

Ακολουθούν.

      5 Τοποθέτηση Νεοδιόριστων

6.Διαθέσεις-Υπερωρίες

 

7.Πρόσληψη Αναπληρωτών

8.Τοποθέτηση Αναπληρωτών

.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Αμοιβαίες μεταθέσεις
Όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94 τ.Α΄) άρθρο 9

1. Δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του παρόντος Π.Δ., μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.
β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα έτη και
γ) Να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου του έτους διενέργειας των μεταθέσεων από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.

2. Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται αμοιβαία υπηρετούν υποχρεωτικά για ένα χρόνο στη θέση που τοποθετήθηκαν με τη διαδικασία του άρθρου αυτού. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετατίθενται αμοιβαία έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την οποία μετατέθηκαν, εφόσον από την ημερομηνία της μετάθεσής τους αυτής και μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται

3. Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων στον ημερήσιο τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος. Οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για αμοιβαία μετάθεση και ελέγξουν την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών, υποβάλλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες τις αιτήσεις στο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο, αν πρόκειται για μετάθεση από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης ή στο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο, δια της διεύθυνσης Προσωπικού του Υ.Π.Ε.Π.Θ., αν πρόκειται για μετάθεση από σχολείο μιας περιοχής σε σχολείο άλλης περιοχής.

4. Οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι δε δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης.

 

Όσοι συνάδελφοι τοποθετηθούν, από το ΠΥΣΔΕ, σύμφωνα με την παρ.11 του αρθρ.15 του ΠΔ 50/96,

σε οργανικές θέσεις που δεν έχουν δηλώσει (δεν είναι της επιλογής τους), μπορούν να κάνουν αίτηση απόσπασης στα λειτουργικά κενά που θα υπάρχουν σε σχολεία της περιοχής που είναι τοποθετημένοι, και τα οποία προτιμούν, χωρίς να «χρωστούν» την οργανική τους, αφού έχουν ήδη υπηρετήσει ως προσωρινά τοποθετημένοι την χρονιά που διανύουμε, στην ίδια περιοχή.

 

ΙΙΙ.Σχετικοι νόμοι και διατάγματα που αφορούν στις μεταθέσεις, τοποθετήσεις  κτλ., όπου μπορείτε να ενημερωθείτε  αναλυτικότερα είναι:

ΠΔ 50/96 και 100/97, 39/98, 269/2000, ΠΔ 25/02 άρθρο 7

Νόμοι 2817/00 αρθρ.8, 2986/02 αρθρ.9, 3149/03

και Δ2/119535/29-10-03. Χρήσιμο είναι να ανατρέξετε στην εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ για τις Μεταθέσεις ( Δ2/136005/04-11-2009 ΥΠΕΠΘ) που υπάρχει σε όλα τα σχολεία

Είναι προφανές ότι είμαι στη  διάθεση σας, για τυχόν διευκρινίσεις  που αναφέρονται  στη παραπάνω καταγραφή και γενικότερα στα θέματα των μεταθέσεων , τοποθετήσεων , αποσπάσεων κτλ.

         Διευκρινίσεις  για τη ρύθμιση των υπεραριθμιών

 

Συνάδελφοι

 

Πριν διαβάσετε  τις παρακάτω διευκρινίσεις , ας είναι ξεκάθαρο ότι οι οργανικές υπεραριθμίες , στις οποίες αναφέρομαι και αφορούν αυτή την χρονική στιγμή τις διαδικασίες του ΠΥΣΔΕ, καμία σχέση δεν έχουν  με τους συναδέλφους που είναι προσωρινά τοποθετημένοι, ή βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και δεν έχουν οργανική θέση. ( Απαραίτητη διευκρίνιση αφού υπάρχει αυτή η σύγχυση ακόμη και σε συναδέλφους με πολλά χρόνια υπηρεσίας)  

Α!     ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ

 

Τα γραφεία, μετά από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, καταγράφουν τις ώρες ανά ειδικότητα που λείπουν ή πλεονάζουν σε κάθε σχολική μονάδα για τον καθορισμό οργανικών κενών-πλεονασμάτων.

Πρέπει να τονίσω στο σημείο αυτό ότι τα ΠΥΣΔΕ υποχρεούνται να υπολογίσουν τα κενά με την πληρότητα του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών και όχι υπολογίζοντας την υποχρεωτική ανάθεση υπερωριών.

Στις ειδικότητες που πλεονάζουν

11 ώρες και πάνω (δηλαδή η σχολική μονάδα δεν μπορεί να καλύψει τις υποχρεωτικές διδακτικές ώρες συγκεκριμένου κλάδου ή ειδικότητας) υφίσταται υπεραριθμία. Είναι προφανές ότι στη διαδικασία αυτή υπολογίζονται μόνο οι υπηρετούντες  με οργανική θέση της συγκεκριμένης ειδικότητας στη σχολική μονάδα.

π.χ. Αν το σύνολο των φιλολογικών ωρών α΄ ανάθεσης ενός σχολείου είναι 82 διδακτικές ώρες και υπάρχουν  5 φιλόλογοι με ωράριο 19 ώρες τότε πλεονάζει ένας φιλόλογος κατά 13 ώρες (υπάρχουν μόνο 82 ώρες ενώ χρειάζονται 95 για να καλύψουν ωράριο οι 5 φιλόλογοι 5*19=95). Επομένως υπάρχει μια υπεραριθμία, καθώς υπάρχει πλεόνασμα πάνω από 11 ώρες στη συγκεκριμένη ειδικότητα.

Διευκρινίζω ότι από το σύνολο των διδακτικών ωρών δεν αφαιρούνται οι ώρες που δεν διδάσκει πχ ο διευθυντής του σχολείου που έχει οργανική, ή του ΕΚΦΕ, του ΠΛΗΝΕΤ κλπ, ούτε λογίζονται σαν διδακτικές ώρες , για να προσμετρηθούν σε αυτές, οι ώρες μείωσης των  υπευθύνων εργαστηρίων ή τομεαρχών. Είναι προφανές ότι οι ώρες αυτές θα υπολογιστούν στα λειτουργικά κενά, όπου και θα προηγηθούν, όπως αναφέρω και παρακάτω, οι συνάδελφοι που σήμερα χαρακτηρίζονται, πιθανά, υπεράριθμοι.

 

Β!    ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο  ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΌΣ

  

1)     Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί  του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στη συγκεκριμένη  σχολική μονάδα να δηλώσουν εντός τριών (3) εργάσιμών ημερών αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι. Η διαδικασία αυτή πιστεύω ότι θα αρχίσει στο πρώτο 10ήμερο του Μαΐου. Δεν υπάρχει αναγκαστική άρση υπεραριθμίας.

        Το  Π.Υ.Σ.Δ.Ε. χαρακτηρίζει ονομαστικά τους υπεράριθμους κατά σχολική μονάδα έχοντας υπόψη τα παρακάτω:

1)   Αν υποβληθούν περισσότερες από μία αιτήσεις , υπεράριθμος θεωρείται αυτός  που έχει το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.

2)   Αν κανείς δεν επιθυμεί να κριθεί ως υπεράριθμος, ως υπεράριθμος χαρακτηρίζεται εκείνος που τοποθετήθηκε οργανικά τελευταίος στη σχολική μονάδα.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  Ι)Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν   στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Τότε, σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμος χαρακτηρίζεται ο εκπαιδευτικός που έχει το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.

Προσοχή.   Σε αυτή μόνο τη συγκεκριμένη περίπτωση, της ταυτόχρονης τοποθέτησης, αν υπάρχει εκπαιδευτικός που τοποθετήθηκε ως υπεράριθμος (με αίτηση άρσης υπεραριθμίας) το ίδιο σχολικό έτος αυτός σε καμία περίπτωση δε χαρακτηρίζεται υπεράριθμος.

π.χ   Σε σχολική μονάδα τοποθετούνται το ίδιο σχολικό έτος 3 Φιλόλογοι  από τους οποίους 2 (δύο) με μετάθεση ή βελτίωση και 1(ένας) με άρση υπεραριθμίας. Αν στη σχολική μονάδα προκύψει μια υπεραριθμία στους μαθηματικούς και αυτοί οι 3 είναι οι τελευταίοι τοποθετηθέντες και δεν θέλει κανείς να κριθεί ως υπεράριθμος, τότε σε καμία περίπτωση δε χαρακτηρίζεται υπεράριθμος αυτός που τοποθετήθηκε με άρση υπεραριθμίας αλλά αυτός από τους υπόλοιπους δύο που έχει το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης. Προηγείται  δηλαδή αυτός που πήρε οργανική θέση την ίδια σχολική χρονιά με άρση υπεραριθμίας .

Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι σύμφωνα με τα παραπάνω καλούνται από το ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν δήλωση (αν θέλουν) τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες στις οποίες υφίστανται τα οργανικά κενά εντός 10 (δέκα) ημερών.

Γ!      ΤΙ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΣ

 

1) Να μην κάνει τίποτα,. Η οργανική του θέση δε χάνεται όσο υφίσταται η συγκεκριμένη σχολική μονάδα  και για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί ο   ίδιος. Δεν προβλέπεται βάση του υφισταμένου νομικού πλαισίου αναγκαστική άρση υπεραριθμίας. Έτσι  ο υπεράριθμος το Σεπτέμβριο:

α)θα παραμείνει στην ίδια σχολική μονάδα αν προκύψουν νέα λειτουργικά κενά από αποσπάσεις, παραιτήσεις, εκπαιδευτικές άδειες, γονικές μακροχρόνιες άδειες κ.τ.λ. Για αυτά τα λειτουργικά κενά προηγούνται για τοποθέτηση οι υπεράριθμοι. Θα προηγηθούν επίσης στις τοποθετήσεις στα λειτουργικά κενά της περιοχής μετάθεσής τους, αν κάνουν δήλωση τοποθέτησης, αλλά η διάθεσή τους θα γίνει σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο μονάδων μετάθεσής τους ( μεταξύ όλων των υπεραρίθμων της περιοχής μετάθεσης τους)

 β) διατίθεται ή αποσπάται χωρίς αίτηση του εξ ολοκλήρου σε άλλη σχολική μονάδα της ίδιας περιοχής μετάθεσης κατ’αρχάς όποτε λαμβάνει «τις μονάδες μετάθεσης για δυσμενές συνθήκες που αντιστοιχούν στη σχολική μονάδα της διάθεσης εκτός αν οι μονάδες μετάθεσης για δυσμενές συνθήκες της οργανικής του θέσης είναι περισσότερες οπότε και λαμβάνει αυτές». Αν δεν υπάρχουν κενά στην ίδια περιοχή μετάθεσης (πράγμα σπάνιο) τότε  διατίθεται  σε άλλη περιοχή μετάθεσης του ίδιου Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

 γ) διατίθεται για συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου και λαμβάνει αναλογικά «με βάση την εβδομάδα των πέντε ημερών τις μονάδες μετάθεσης για δυσμενείς συνθήκες που αντιστοιχούν στις σχολικές  μονάδες της διάθεσης εκτός αν οι μονάδες  μετάθεσης για δυσμενείς συνθήκες της οργανικής του θέσης είναι περισσότερες, οπότε και λαμβάνει αυτές»

Τονίζω για άλλη μια φορά ότι δεν χάνεται η οργανική θέση αυτού που χαρακτηρίζεται σήμερα οργανικά υπεράριθμος. Για παράδειγμα, πέρυσι χαρακτηρίστηκαν σε σχολική μονάδα του νομού, σε δύο ειδικότητες  δύο συνάδελφοι οργανικά υπεράριθμοι. Φέτος δεν υπάρχει υπεραριθμία σε καμιά ειδικότητα γιατί μετατέθηκαν συνάδελφοι των ειδικοτήτων αυτών, οπότε παραμένουν κανονικά  στην οργανική τους θέση όλοι, εκτός και αν οι ίδιοι έχουν ζητήσει βελτίωση και την πάρουν.

Η μοναδική περίπτωση που χάνεται η οργανική θέση είναι αν καταργηθεί η σχολική μονάδα, και βέβαια πρέπει οι συνάδελφοι  να κάνουν οπωσδήποτε αίτηση άρσης  υπεραριθμίας και αίτηση για οργανικό κενό,  αλλιώς θα βρεθούν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ( Στο νομό Κυκλάδων δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση).

 

  

2)     Να κάνει  δήλωση άρσης  υπεραριθμίας γιατί θέλει  να φύγει από τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα και τον ενδιαφέρουν οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν στην ίδια ομάδα σχολείων με το δικό του ή στην όμορη ομάδα Τότε: οι υπεράριθμοι τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα (πριν από τις τοποθετήσεις των μετατιθέμενων-αιτούντων βελτίωση) συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους με βάση το σύνολο των μονάδων  μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησης τους

ü   σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και

ü   όπου αυτό δεν είναι δυνατό, τότε μόνο σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

Προσοχή: Αν υπάρχει κενό στην ίδια ομάδα σχολείων, δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε σχολείο της όμορης ομάδας.

3)     Όποιος εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία (ίδια ομάδα-όμορη)τότε κάνει δήλωση για τοποθέτηση-βελτίωση θέσης (αν δεν έκανε τον Νοέμβριο) και συνεξετάζεται ενιαία με όλους όσους ζητούν βελτίωση θέσης ή τοποθέτηση λόγω μετάθεσης στη βάση των αριθμών μονάδων μετάθεσης (εδώ δε χρειάζεται να έχει υπηρετήσει την οργανική του θέση).

ΠΡΟΣΟΧΗ.  Αν κάποιος υπεράριθμος τοποθετήθηκε  με τη διαδικασία άρσης της υπεραριθμίας μετά από αίτηση του σε οργανικό κενό σχολικής μονάδας τότε μπορεί αν θέλει εκ νέου  αμέσως μετά ,εφόσον έκανε αίτηση το Νοέμβριο για βελτίωση θέσης, να διεκδικήσει νέα τοποθέτηση-βελτίωση θέσης συνεξεταζόμενος ενιαία με όλους όσους ζητούν βελτίωση θέσης ή τοποθέτησης λόγω μετάθεσης.

ΧΡΗΣΙΜΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Οι συνάδελφοι πρέπει να γνωρίζουν οπωσδήποτε τις ομάδες των σχολείων και τις αντίστοιχες όμορες ομάδες σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης, όπως βέβαια και την περιοχή μετάθεσής τους.( π.χ. μια ομάδα σχολείων είναι τα σχολεία των Φηρών Θήρας, όμορες ομάδες της Μεσσαριάς και του Εμπορείου ενώ η περιοχή μετάθεσης είναι όλη η Β΄ Κυκλάδων)

Συνάδελφοι, πιστεύω ότι με τα παραπάνω διευκρινιστικά, λύνονται οι όποιες απορίες έχετε στο ζήτημα των οργανικά υπεραρίθμων,  και βέβαια πάντα στη διάθεσή σας αν χρειάζεται κάποια περαιτέρω διευκρίνιση.

¨Οσον αφορά στις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν( τοποθετήσεις, βελτιώσεις, αποσπάσεις κλπ) ισχύουν όσα στο προηγούμενο ενημερωτικό αναφέρω ( Διαδικασία Τοποθετήσεων μετά τις Μεταθέσεις. Η σειρά που ακολουθείται. Επισημάνσεις ) που σας στάλθηκε στις 16-4-2010.

Κλείνοντας , συνάδελφοι, δεν μπορώ να αντισταθώ και να μην αναφερθώ, στην πρόκληση συναδέλφων σε όλη τη χώρα, που ήταν ή και είναι ακόμη, τα τελευταία 10-15 χρόνια στελέχη της Διοίκησης , στελέχη της Εκπ/σης, συνδικαλιστές τέως και νύν, ακόμη και αιρετοί στα Υπηρ. Συμβούλια, και που σήμερα με περισσή υποκρισία χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για το αίσχος των υπεραριθμιών, την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και της  οργανικότητας , την κομματική άλωση των υπηρεσιών. Να  αναφερθώ και να ρωτήσω: Ποιοι άνοιξαν 4 και 5 οργανικές θέσεις σε μια και μόνο ειδικότητα σε σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων, τοποθετώντας καθηγητές που ούτε σε φωτογραφία δεν γνώριζαν το «σχολείο τους», με συνέπεια την σημερινό χάλι των υπεραριθμιών; Ποιοι θεσμοθέτησαν το αίσχος των αποσπάσεων στα Γραφεία και τις υπηρεσίες με τα μόρια της «οργανικής» θέσης; Ποιοί και πότε καθιέρωσαν τις περίφημες «αξιοκρατικές» συνεντεύξεις των στελεχών της εκπ/σης; Ποιοι και πότε θεσμοθέτησαν το περίφημο «προοδευτικό» καθηκοντολόγιο; Ποιοι και πότε προσπάθησαν να επιβάλουν το «σύγχρονο» μοντέλο Αξιολόγησης; Ποιοι γαλούχησαν και δημιούργησαν « ευνουχισμένους» συνδικαλιστές με μόνο στόχο την διεύρυνση της εκλογικής τους πελατείας, με αποτέλεσμα την απαξίωση του συνδικαλισμού και την απογοήτευση-ιδιώτευση των εργαζομένων; Ποιοί επέβαλλαν και επιβάλουν αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων, που πέρα από τις συμπολιτευτικές ή αντιπολιτευτικές κορώνες  δεν μπορούν να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στην ενημέρωση των συναδέλφων και την προάσπιση των συμφερόντων τους;

Συνάδελφοι

Σε μια συγκυρία που η πολιτεία απαξιώνει  παιδαγωγικά, επιστημονικά και οικονομικά τους εκπαιδευτικούς και το Δημόσιο σχολείο, η αποδοχή των λαθεμένων επιλογών και πρακτικών, η ειλικρινής και δημόσια αυτοκριτική και η απαλλαγή των σωματείων και των εργαζομένων από την κομματική χειραγώγηση, και τους τυχοδιώκτες πατερναλιστές «συνδικαλιστές», αποτελούν μονόδρομο στην προσπάθεια επανάκτησης της συλλογικότητάς μας και της δυναμικής συσπείρωσης, για να αντισταθούμε στην προσπάθεια κατάρρευσης του κοινωνικού κράτους και να αντιμετωπίσουμε μια πρωτοφανή  νεοφιλελεύθερη επίθεση και λεηλάτηση όλων όσων με αγώνες κατέκτησε ο κλάδος μας.

                                                     Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 ΦΙΡΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ       

Αιρετός ΠΥΣΔΕ Ν. Κυκλάδων

Της «Αυτόνομης Κυκλαδικής Συνεργασίας»


3 σκέψεις σχετικά με το “«Διαδικασία Τοποθετήσεων . Η σειρά που ακολουθείται. Επισημάνσεις»

  panos said:
  11/10/2013 στο 1:35 μμ

  θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει σχετική εγκύκλιος που να διευκρινίζει ποια ειναι η σειρά τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά π.χ προηγεἰται ο εκπαιδευτκός που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και δεν εχει καθόλου ωράριο ή εκείνος που έχει οργανική σε κάποιο σχολείο αλλά ζητά κάποιες ώρες για να συμπληρώσει το ωράριο του;

  Anna said:
  12/09/2012 στο 8:22 μμ

  Σόνια Δημητρίου :
  θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει σχετική εγκύκλιος που να διευκρινίζει ποια ειναι η σειρά τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά π.χ προηγεἰται ο εκπαιδευτκός που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και δεν εχει καθόλου ωράριο ή εκείνος που έχει οργανική σε κάποιο σχολείο αλλά ζητά κάποιες ώρες για να συμπληρώσει το ωράριο του;

  Σόνια Δημητρίου said:
  06/09/2012 στο 11:32 πμ

  θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει σχετική εγκύκλιος που να διευκρινίζει ποια ειναι η σειρά τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά π.χ προηγεἰται ο εκπαιδευτκός που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και δεν εχει καθόλου ωράριο ή εκείνος που έχει οργανική σε κάποιο σχολείο αλλά ζητά κάποιες ώρες για να συμπληρώσει το ωράριο του;

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s