Συμμαχία Εν. Αγ. Κινήσεων Δυτ. Ελλάδας

ΕΝΙΑΙΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Posted on


Το Υπουργείο Παιδείας με σειρά εγκυκλίων του καλεί όσους εκπαιδευτικούς ενδιαφέρονται για την τοποθέτησή τους ως υπεύθυνων: 1) Π.Ε. (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης), 2) Α.Υ. (Αγωγής Υγείας), 3) Π.Θ. (Πολιτιστικών Θεμάτων), 4) Σ.Δ. (Σχολικών Δραστηριοτήτων), 5) Ε.Κ.Φ.Ε. (Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών), 6) Σ.Σ.Ν. ( Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων), 7) ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. (Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών), 8) ΚΕ.ΣΥ.Π. (Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού), να υποβάλουν αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 10/8 έως 23/8.

Στη συνέχεια με διαδικασίες που είναι αδύνατον να εφαρμοστούν, γιατί οι προβλεπόμενες ενέργειες δεν βγαίνουν στο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο ( μέχρι 5-9 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες) προβλέπει την τοποθέτηση των υπευθύνων στις θέσεις τους.

Το γεγονός ότι οι εγκύκλιοι εκδόθηκαν στα μέσα του Αυγούστου , χρόνος που τα σχολεία δε λειτουργούν, πολλοί δε υποψήφιοι δεν είναι δυνατόν να ενημερωθούν, για τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η επιλογή του χρόνου δεν έγινε τυχαία. Ο αποκλεισμός συναδέλφων που πιθανόν δεν είχαν την πληροφόρηση από άλλους που την είχαν, οδηγεί στο συμπέρασμα της κατευθυνόμενης επιλογής. Εκτός αυτού δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της διαφάνειας και της ισότητας ευκαιριών λόγω ελλιπούς ενημέρωσης.   Οι αιρετοί μας στα ΠΥΣΔΕ Δυτ. Ελλάδας και στο ΑΠΥΣΔΕ κατήγγειλαν το γεγονός και ζήτησαν από το Περιφερειακό Διευθυντή και τους Διευθυντές των νομών  να παρέμβουν και να ζητήσουν παράταση των προθεσμιών μέχρι την έναρξη των σχολείων. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΝΙΑΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ : Ετήσιος απολογισμός αιρετών

Posted on


                 

    Μπροστά στις εκλογοαπολογιστικές συνελεύσεις των ΕΛΜΕ Δυτ. Ελλάδας θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους συναδέλφους για ζητήματα που απασχόλησαν όλο το προηγούμενο διάστημα το ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Ελλάδας, για τη στάση που κράτησε η Συμμαχία Ενιαίων Αγωνιστικών Κινήσεων, για τα συμπεράσματα που βγάζουμε  από τη λειτουργία του ΑΠΥΣΔΕ, καθώς και για τις προτάσεις που καταθέτουμε για να συμβάλουμε από κοινού με τον κλάδο και να επιδράσουμε στη διαμορφωμένη κατάσταση. 

Επιπτώσεις της κυβερνητικής πολιτικής  Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΝΙΑΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Posted on


Ενημερωτικό

Μπροστά στις εκλογοαπολογιστικές Γ. Σ. των ΕΛΜΕ θέλουμε να ενημερώσουμε τους συναδέλφους για ορισμένα ζητήματα που απασχόλησαν το προηγούμενο διάστημα το ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Ελλάδας και για τη στάση που κράτησε η Συμμαχία Ενιαίων Αγωνιστικών Κινήσεων.

Ζητήματα υπηρεσιακών αλλαγών

Το συμβούλιο απασχόλησαν ζητήματα διεκπεραίωσης υπηρεσιακών αλλαγών όπως: απαλλαγές Διευθυντών και Υποδιευθυντών σχολείων, χορήγηση αδειών άνευ αποδοχών, διακοπή υπηρεσιακών αδειών, κ.ά. Σε όλα τα παραπάνω, καθώς και σε άλλα παρόμοια ζητήματα δώσαμε την έγκρισή μας, αφού οι αλλαγές που αναφέρονταν στις αιτήσεις των συναδέλφων ήταν και επιθυμίες τους. Απαλλαγή Διευθυντή από τα καθήκοντά του από σχολείο του Αγρινίου Δεν συμφωνήσαμε και δεν δώσαμε την έγκρισή μας στη συγκεκριμένη αίτηση απαλλαγής από τα καθήκοντα του Διευθυντή. Ο συνάδελφος ήδη είχε κάνει χρήση άλλων νομοθετικών διατάξεων και είχε φύγει από το σχολείο του, για να εξασκήσει καθήκοντα σε βουλευτικό γραφείο. Το ΑΠΥΣΔΕ εκ των υστέρων ενέκρινε την απόσπασή του! Θεωρούμε ότι αυτές οι αποσπάσεις, δεν γίνονται για να ασκήσουν οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικά καθήκοντα και πρέπει να καταργηθούν. Στη τελική ψηφοφορία μόνο η Συμμαχία δεν ενέκρινε αυτή την απόσπαση. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Για τις εκπαιδευτικές άδειες

Posted on


ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΝΙΑΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εκπαιδευτικές άδειες

Για μια ακόμη φορά το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Ελλάδας με τη στάση που ακολουθούν και φέτος στο θέμα των εκπαιδευτικών αδειών, συνεχίζουν να απαξιώνουν και να προσβάλλουν τον εκπαιδευτικό κόσμο. Το ΥΠΕΠΘ χρόνια τώρα, με ευθύνη όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων της Ν. Δ. και του ΠΑΣΟΚ, διαιωνίζει μια απαράδεκτη κατάσταση πελατειακής, ρουσφετολογικής και κομματικής πρακτικής. Δεν εκδίδει προεδρικό διάταγμα με το οποίο να καθορίζει μετρήσιμα κριτήρια που θα βάλουν – επιτέλους- ένα τέλος σε όλο αυτό το αλισβερίσι, στο οποίο επιδίδονται κυβερνητικοί παράγοντες, προϊστάμενοι και μέλη του ΑΠΥΣΔΕ. Το ΑΠΥΣΔΕ όφειλε να μην ακολουθήσει τον απαράδεκτο αυτό τρόπο αντιμετώπισης των συναδέλφων και του κλάδου. Είχε τη δυνατότητα να καθορίσει ενιαία και μετρήσιμα κριτήρια που να ισχύουν για όλους.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΝΙΑΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Posted on


ταλλιρο

Ενημερωτικό

Με το τέλος της χρονιάς θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους συναδέλφους για ζητήματα που απασχόλησαν όλο το προηγούμενο διάστημα το ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Ελλάδας, για τη στάση που κράτησε η Συμμαχία Ενιαίων Αγωνιστικών Κινήσεων, για τα συμπεράσματα που βγάζουμε  από τη λειτουργία του ΑΠΥΣΔΕ, καθώς και για τις προτάσεις που καταθέτουμε για να συμβάλουμε από κοινού με τον κλάδο και να επιδράσουμε στη διαμορφωμένη κατάσταση.

Ζητήματα υπηρεσιακών αλλαγών

Το συμβούλιο απασχόλησαν ζητήματα διεκπεραίωσης υπηρεσιακών αλλαγών, όπως: απαλλαγές Διευθυντών και Υποδιευθυντών σχολείων, χορήγηση αδειών άνευ αποδοχών, διακοπή υπηρεσιακών αδειών, κ.ά. Σε όλα τα παραπάνω, καθώς και σε άλλα παρόμοια ζητήματα δώσαμε την έγκρισή μας, αφού οι αλλαγές που αναφέρονταν στις αιτήσεις των συναδέλφων ήταν και επιθυμίες τους. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »