Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ : ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Posted on


ιστορια

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Α. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  

Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) στην ελληνική εκπαίδευση από τη Μεταπολίτευση ως το 1997, παρά τις αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις, παρέμειναν παραδοσιακά και κλειστά προγράμματα. Τα προγράμματα αυτά χαρακτηρίζονταν κυρίως από δασκαλοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας, ήταν συγκεντρωτικά, αποτελούσαν ολοκληρωμένες προτάσεις ως προς τη διαμόρφωση και τη διεξαγωγή του μαθήματος, έδιναν ιδιαίτερη έμφαση στην επίτευξη γνωστικών στόχων και ελάχιστη στη μαθησιακή διαδικασία, παραβλέποντας τις ιδιαίτερες ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις των μαθητών. Συνοπτικά, οι αδυναμίες τους συνίστανται στα εξής: ασαφής και αόριστη στοχοθεσία, απομνημόνευση γνώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα, αυστηρός προσδιορισμός του περιεχομένου της διδακτέας ύλης, ανελαστικός προγραμματισμός της διδασκαλίας, περιορισμένη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών από τον εκπαιδευτικό. 

Με τις εκπαιδευτικές αλλαγές που επιχειρήθηκαν κατά την περίοδο 1997-2003, έγινε προσπάθεια τα ΑΠΣ να αποκτήσουν σταδιακά χαρακτήρα ευέλικτων προγραμμάτων, με στόχο να αντιμετωπιστεί η μάθηση όχι ως συσσώρευση γνώσεων αλλά ως δημιουργική καλλιέργεια των τρόπων πολυπρισματικής κατάκτησης της γνώσης μέσα από συμμετοχικές και βιωματικές διαδικασίες (Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, 1997). Επίσης, από το 2003, με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και τα ΑΠΣ για την υποχρεωτική εκπαίδευση υιοθετήθηκε και η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και επιχειρήθηκε η διασύνδεση των γνωστικών αντικειμένων. Τα προγράμματα αυτά στόχευαν στη διασφάλιση της συνέχειας της διδασκόμενης ύλης, στην εξάλειψη της αποσπασματικότητας της γνώσης, στην αποφυγή επικαλύψεων της ύλης, καθώς και στη δημιουργία ενός πλαισίου που θα διασφάλιζε μεγαλύτερη αυτονομία στον εκπαιδευτικό.  Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ένα ολοήμερο Γυμνάσιο ανά νομό από τη σχολική χρονιά 2010 – 2011 ανακοίνωσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Posted on Updated on


 

φακοσ

Τη δημιουργία ολοήμερου γυμνασίου ένα ανά νομό, από το 2010 -11, ανακοίνωσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, μετά την έγκριση σχετικής πρότασης από το υπουργείο Παιδείας.
    Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Σωτήρης Γκλαβάς, σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη για την «Παραγωγική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία», η λειτουργία του ολοήμερου Γυμνασίου προβλέπεται να ξεκινήσει πιλοτικά κατά τη σχολική χρονιά 2010-11, αρχικά σε ένα γυμνάσιο ανά νομό. Ακολούθως, μέρος του προγράμματος θα γενικευτεί στα σχολεία όλης της χώρας. 
    Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Ηλία Ματσαγγούρα, το διάστημα ως το 2010 θα είναι προπαρασκευαστικό, έτσι ώστε να γίνει η προετοιμασία για το πρόγραμμα σπουδών και τις υπόλοιπες ανάγκες του ολοήμερου Γυμνασίου.
    Στις δράσεις του Ινστιτούτου εντάσσεται, επιπλέον, πρόγραμμα εγγραμματισμού των μαθητών, τόσο στην πρωτοβάθμια, όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι ποσοστό τουλάχιστον 10% των μαθητών, που περνούν από το δημοτικό στο γυμνάσιο, έχουν σοβαρές μαθησιακές ελλείψεις στη γλώσσα και τα μαθηματικά.
    Το πρόγραμμα, που έχει προταθεί στο υπουργείο Παιδείας, αφορά αρχικά την χαρτογράφηση και τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών, καθώς επίσης το σχεδιασμό παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνουν την παραγωγή υλικού και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε διδακτικές προσεγγίσεις, που θα διαφοροποιούνται από τη γενική διδασκαλία.
    Σύμφωνα με τον κ. Ματσαγγούρα, θα προηγηθεί έρευνα για να διαπιστωθεί η έκταση του προβλήματος γραμματισμού και σε τι αυτό συνίσταται.
      Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει ένα παράλληλο πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (ο αριθμός τους θα ξεπεράσει τις 50.000) πάνω σε νέα λογισμικά έτσι ώστε να αρχίσει η χρήση τους μέσα στην τάξη.

Πηγή: ERT3.gr