μνημόνιο2

Εργασιακά και νέο μνημόνιο

Posted on Updated on


Σχολιασμός των ρυθμίσεων που αφορούν στην αγορά εργασίας και τα εργασιακά δικαιώματα

Με βάση το κείμενο της δήλωσης προθέσεων για την νέα δανειακή σύμβαση

Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνει το ελληνικό κράτος έναντι των δανειστών μεταφράζονται σε μια δέσμη μέτρων, τα οποία ολοκληρώνουν σε μεγάλο βαθμό την διαδικασία ραγδαίας απορρύθμισης της εργατικής νομοθεσίας του ιδιωτικού τομέα και μείωσης της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα.

Υπό την έννοια αυτή δεν περιλαμβάνει μόνον ρυθμίσεις, οι οποίες προσβλέπουν ευθέως στην συρρίκνωση του μισθολογικού κόστους (άμεσου και έμμεσου), αλλά και θεσμική φύσης μέτρα, τα οποία καθιστούν την αγορά εργασίας εν γένει πιο ευέλικτη.

Α. Δημόσιος τομέας Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Posted on Updated on


Οι  κατευθυντήριες γραμμές που εμπεριέχονται στο προμνημόνιο για την ολοκλήρωση, τον Ιούνιου του 2012, του νέου φορολογικού πλαισίου δείχνουν ότι από μόνη της η φορολογική πολιτική στην Ελλάδα (χωρίς να λάβουμε υπόψη τις εξελίξεις στους λοιπούς τομείς) θα γίνει πυροδότης απελπισίας και κοινωνικών εξεγέρσεων.

Τα τρέχοντα και συσσωρευμένα εισοδήματα των λαϊκών μαζών (μισθοί και περιουσία οποιασδήποτε μορφής) θα μεταβούν στις τσέπες των δανειστών της χώρας δια μέσου της φορολογίας. Στο ίδιο διάστημα θα ολοκληρωθεί

Τελευταία ευκαιρία για αδιάβαστους

Posted on Updated on


TO ΜΝΗΜΟΝΙΟ 2