Κάτσικας

Ποια «απλούστευση της διαδικασίας καταγραφής των απουσιών»;

Posted on Updated on


katsikas

 Του Χρήστου Κάτσικα

Με τον εύηχο τίτλο «Απλούστευση διαδικασίας καταγραφής απουσιών» το Υπουργείο Παιδείας έστειλε στις 5/11 στα σχολεία έγγραφο με το οποίο ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ότι «από τις 9 Νοεμβρίου 2009 θα εφαρμοστεί νέος τρόπος καταγραφής απουσιών.

Πιο συγκεκριμένα οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης καλούνται να ενημερώνουν καθημερινά σε ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου, στοιχεία: – για το συνολικό αριθμό απόντων μαθητών ανά τμήμα – για το συνολικό αριθμό απόντων εκπαιδευτικών ανά σχολική μονάδα – για την κατάσταση του σχολείου (αν είναι κλειστό -για κάποιο λόγο)»

Μάλιστα στο ίδιο Έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας προβλέπεται ότι «όσες σχολικές μονάδες Π/θμιας Εκπαίδευσης δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, θα πρέπει να αποστέλλουν τα στοιχεία στα αρμόδια γραφεία, ώστε η εισαγωγή των στοιχείων να γίνεται από αυτά», ότι «Οι Δ/νσεις και τα Γραφεία Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης θα εποπτεύουν τη διαδικασία καταγραφής και ενημέρωσης των στοιχείων, των σχολείων της αρμοδιότητάς τους» και ότι «τα στοιχεία απουσιών των μαθητών των σχολείων για το χρονικό διάστημα από 12/10/09 έως 6/11/09 πρέπει να εισαχθούν ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ 13/11/2009».

25 ολόκληρα χρόνια μετά την ψήφιση του ν. 1566/85 που όριζε (Άρθρο 19) ότι «σε κάθε σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μαθητές πάνω από διακόσιους (200) λειτουργεί γραμματεία, στην οποία τοποθετείται ένας διοικητικός υπάλληλος» καθώς και ότι «σε κάθε λύκειο ή γυμνάσιο ή τεχνική – επαγγελματική σχολή, με μαθητές πάνω από διακόσιους (200), καθώς και σε κάθε δεκαθέσιο και πάνω δημοτικό σχολείο, τοποθετείται ένας κλητήρας – επιστάτης – φύλακας – νυκτοφύλακας», το Υπουργείο Παιδείας έρχεται, με πρόφαση την γρίπη, να αυξήσει ακόμη περισσότερο τις εξωεκπαιδευτικές εργασίες των εκπαιδευτικών. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Advertisements