Ημέρα: 26/03/2013

Δεν υπάρχουν μονόδρομοι (Σχέδιο Τρόικα και Σχέδιο Κύπρου)

Posted on Updated on


Δεν υπάρχουν μονόδρομοι (Σχέδιο Τρόικα και Σχέδιο Κύπρου)

Το «σχέδιο διάσωσης» της Κύπρου από την Τρόικα είναι ίσως το χειρότερο πρόγραμμα που έχει ως τώρα επιβληθεί σε χώρα της Ευρωζώνης. Σηματοδοτεί τη βαθιά αλλαγή της νομισματικής ένωσης με τρόπο που επιτείνει την αποδιάρθρωσή της, καταστρέφει την κυπριακή οικονομία και βάζει την Κύπρο σε εθνικό αδιέξοδο.
Η Κύπρος έχει αντιμετωπίσει μεγάλα διλήμματα στην ιστορία της, αλλά η ίδια η ιστορία έχει δείξει ότι ποτέ δεν υπήρξαν μονόδρομοι και αδιέξοδα. Υπάρχει και άλλη πρόταση για την Κύπρο, η οποία αν και δύσκολη, ανοίγει καλύτερες προοπτικές για το μέλλον. Εύκολες λύσεις όμως δεν υπάρχουν πια.
Το σχέδιο της Τρόικα για την Κύπρο υπονομεύει κι άλλο την ΟΝΕ καθώς: Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Επιστολή ΟΛΜΕ προς Πιερρή για περιουσιολόγιο

Posted on


Ο.Λ.Μ.Ε.

Ερμού & Κορνάρου 2

ΤΗΛ.: 210 33 11 354 – 210 33 11 339

FAX: 210 33 11 338

www.olme.gr

email: olme@otenet.gr

Αθήνα, 22/3/2013

  Α.Π.:1382

ΠΡΟΣ:

–          την Διευθύντρια Δ.Δ.Ε. Αχαϊας.

Κυρία Διευθύντρια,

Με έκπληξη, λάβαμε γνώση του περιεχομένου της υπ’ αριθμόν Φ8/2722/25-2-2013 εγκυκλίου σας, με την οποία ζητάτε από όλους τους εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης σας να συμπληρώσουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης, επικαλούμενη μάλιστα την διάταξη του άρθρου 28 του ν. 3528/2007, το οποίο όμως προφανώς στρεβλά ερμηνεύετε, με αποτέλεσμα να υπερβαίνετε τις διατάξεις του νόμου.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 28 παρ.1 προβλέπει, «Ο υπάλληλος υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως κατά το διορισμό του την περιουσιακή κατάσταση του ιδίου συζύγου και παιδιών του εφόσον συνοικούν με αυτόν, καθώς και κάθε μεταγενέστερη ουσιώδη μεταβολή» ενώ στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου προβλέπεται, ότι «Κάθε δύο χρόνια η αρμόδια υπηρεσία προσωπικού, υποχρεούται να ζητεί από τους υπαλλήλους να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για την ουσιώδη μεταβολή η μη της περιουσιακής τους κατάστασης». Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Τι θα είναι από τούδε και στο εξής ΒΙΑ

Εικόνα Posted on