Πρακτικά της Βουλής από την επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων

Posted on Updated on


Τα πρακτικά της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Μορφωτικών 12-3-13 , με θέμα την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού  «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.Δ.Ι.Π.Π.Δ.Ε)» καθώς και τα πρακτικά από την ενημέρωση της Επιτροπής,από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Κ. Αρβανιτόπουλο, σχετικά με τη βία στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – Η ΒΙΑ ΣΤΑ ΑΕΙ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ Σ-Ν ΑΔΙΠΠΔΕ – 1η συνεδρίαση