Ημέρα: 11/01/2013

Διαθεσιμότητα – αργία – απαρίθμηση πειθαρχικών παραπτωμάτων

Posted on Updated on


Με τις διατάξεις του άρθρου 154 του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα και

του άρθρου 158 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι των οποίων οι θέσεις καταργούνται τίθενται σε

διαθεσιμότητα, η οποία διαρκεί (1) έτος. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »