«Νέο θεσμικό πλαίσιο κινητικότητας των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα- Διαθεσιμότητα και αργία – κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ»

Posted on Updated on


Διαθεσιμότητα – αργία δημόσιων υπάλληλων 2012

Ν. 4057 – ΦΕΚ 54_1432012 Πειθαρχικό δίκαιο ΔΥ

Advertisements