Ημέρα: 06/03/2012

H εκπαιδευτική αξιολόγηση τον καιρό των μνημονίων

Posted on Updated on


ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ*

ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΑΜΗΣ**

Ηεκπαιδευτική αξιολόγηση έχει αναδειχτεί σε

κεντρικής σημασίας ζήτημα το τελευταίο διά-

στημα. Όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε

άλλες ευρωπαϊκές χώρες παρατηρείται μια ιδιαίτερη

επικέντρωση στις διαδικασίες αξιολόγησης συγκεκρι-

μένων παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας

και κυρίως των εκπαιδευτικών. Η τάση αυτή συμβα-

δίζει με την προφανή επιδίωξη των κυρίαρχων κύ-

κλων να συρρικνώσουν βασικές δημόσιες λειτουργίες

και υπηρεσίες, ανάμεσα σε αυτές και την εκπαίδευση.

Έκφραση αυτών των τάσεων στον ελληνικό χώρο

υπήρξαν συνεχείς απόπειρες νομοθετικών ρυθμίσεων

σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και

του εκπαιδευτικού έργου συνολικά, οι οποίες ωστόσο

συνάντησαν ισχυρή αντίδραση από την πλευρά της

εκπαιδευτικής κοινότητας. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »