Άρθρα 35-48 για ενοποίηση επικουρικών ταμείων

Posted on Updated on


   

Το μνημονιακό σχέδιο κατεδάφισης της δημόσιας επικουρικής ασφάλισης και της μετατροπής της σε ατομική-ιδιωτική ασφάλιση θεσμοθετείται με το νομοσχέδιο αυτό. Η επικουρική ασφάλιση θα λειτουργεί πλέον κεφαλαιοποιητικά και όχι αναδιανεμητικά, όπως λειτουργούσε μέχρι σήμερα. Το νεοφιλελεύθερο «όραμα» της κατάργησης του κοινωνικού χαρακτήρα της επικουρικής ασφάλισης και της μετατροπής της σε ασφάλιση τύπου ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας υλοποιείται με τις διατάξεις των άρθρων 35-48. Ταυτόχρονα με την -στρατηγικής σημασίας- αλλαγή του χαρακτήρα της επικουρικής ασφάλισης επιχειρείται και η καταλήστευση των αποθεματικών των πλεονασματικών ταμείων, διαμέσου της διαδικασίας της ενοποίησης. Σε ότι αφορά τώρα στην ενοποίηση των ταμείων θεωρούμε προφανώς ότι είναι απαράδεκτη και υπερασπιζόμαστε τη διατήρηση του σημερινού, δημόσιου χαρακτήρα τους, χωρίς να μπαίνουμε στο ψευτοδίλημμα «μέσα ή έξω από το ενιαίο ταμείο», καθώς και οι δύο επιλογές, δηλαδή και το «μέσα» και το «έξω», οδηγούν τα ταμεία και τις παροχές τους στην κατεδάφιση.

Αναλυτικότερα για τις διατάξεις των άρθρων 35-48:

 

Με το άρθρο 35 δημιουργείται Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ). Το ΕΤΕΑ αφορά 3,5 εκατ. ασφαλισμένους ,καθώς θα ασφαλίζει 2,5 εκατ. εργαζομένους και θα καλύπτει ένα εκατομμύριο συνταξιούχους.

Στο ΕΤΕΑ θα ασφαλίζονται από την 1η Ιουλίου οι μισθωτοί του ιδιωτικού, του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ΔΕΚΟ και των τραπεζών, ενώ οι συντάξεις των ασφαλισμένων από 1/1/2001 θα υπολογίζονται με βάση ατομικούς συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς. Επίσης τα άρθρα 35-48 προβλέπουν:

– Την ένταξη από την 1η Ιουλίου στο ΕΤΕΑ του ΕΤΕΑΜ, του ΤΕΑΙΤ, του ΤΕΑΔΥ, του ΕΤΑΤ και του ΤΑΥΤΕΚΩ. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ δίνεται η δυνατότητα στις αντιπροσωπευτικότερες οργανώσεις των κλάδων των ασφαλισμένων στα παραπάνω Ταμεία να αποφασίσουν την αυτοεξαίρεσή τους από την ενοποίηση. Και μέχρι τις 31/12/2012, το δικαίωμα άλλων οργανώσεων κλάδων που εξαιρούνται της ενοποίησης, να ζητήσουν την ένταξή τους στο ΕΤΕΑ.

– Την αυτοδίκαιη μετατροπή σε αυτοδιαχειριζόμενα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου υποχρεωτικής ασφάλισης όσων ταμείων επικουρικής ασφάλισης δεν ενταχθούν μέχρι τις 31/12/2012 στο ΕΤΕΑ. Εδώ μιλάμε ουσιαστικά για Επαγγελματικά Ταμεία, στα οποία μάλιστα δεν θα υπάρχουν εισφορές των νέων ασφαλισμένων, αφού οι όλοι οι νεοπροσλαμβανόμενοι θα τις καταβάλλουν στο ΕΤΕΑ. (άρθρο 37).

– Τη λειτουργία του ΕΤΕΑ με βάση το σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (αντί για το σύστημα καθορισμένων παροχών που είχαμε μέχρι σήμερα). Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για τον κάθε ασφαλισμένο από την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ και μετά, καταχωρίζονται και τηρούνται σε ατομικές μερίδες. Στις ατομικές μερίδες των ασφαλισμένων που προέρχονται από τα εντασσόμενα Ταμεία και κλάδους καταχωρίζονται και οι καταβληθείσες εισφορές για χρόνο ασφάλισης από 1/1/2001 και εφεξής.

Οι πόροι του Ενιαίου Ταμείου θα είναι:

α) Τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές (3% για τον ασφαλισμένο + 3% για τον εργοδότη προσαυξανόμενα κατά 1,25% + 0,75%, αντίστοιχα, για τους υπαγόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά και κατά 1% + 2% επιπλέον για τους υπαγόμενους στα υπερβαρέα.

β) Τα έσοδα από κοινωνικούς πόρους και από εισφορές υπέρ των Ταμείων τομέων και κλάδων που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών και κάθε έσοδο ή πόρος που προβλέπεται στην οικεία νομοθεσία ή άλλες γενικές διατάξεις νόμων.

Ο Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών του νέου Ταμείου θα καθοριστούν με προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί εντός τριών μηνών από τη σύσταση του ΕΤΕΑ και αφού προηγηθεί η σύνταξη αναλογιστικής μελέτης. Για τους ασφαλισμένους από 1/1/2001 και μετά ο υπολογισμός θα στηρίζεται σε ανταποδοτικό σύστημα με τη σύνδεση εισφοράς – παροχών και την εισαγωγή κανόνων κεφαλαιοποίησης. Οι συντάξεις όμως δεν θα είναι εγγυημένες, αφού όπως προείπαμε από το σύστημα των καθορισμένων παροχών πηγαίνουμε στο σύστημα καθορισμένων εισφορών. Το ύψος μάλιστα των συντάξεων θα καθορίζεται από παράγοντες όπως τα δημογραφικά δεδομένα και θα εκδίδεται κάθε χρόνο Υπουργική Απόφαση που θα το ορίζει, προκειμένου να μην υπάρχουν ελλείμματα! (άρθρο 42).

Advertisements