Η γιγάντωση των οικονομικών ανισοτήτων παγκοσμίως σε ένα γράφημα

Posted on Updated on


Σάββατο, 28 Ιανουάριος 2012

Στο γράφημα της Credit Suisse που καταδεικνύει τη γιγάντωση των ανισοτήτων σε παγκόσμια κλίμακα, βλέπουμε πως:

– το ανώτερο 0.5% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει το 38.5% του παγκόσμιου πλούτου

– το 8.2% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει το 46.3% του παγκόσμιου πλούτου (δηλαδή συνδυαστικά το 8.7% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει το 84.8% του παγκόσμιου πλούτου)

– το 23.6% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει το 14.5% του παγκόσμιου πλούτου

– το 67.6% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει το 3.3% του παγκόσμιου πλούτου.

(…) Πλέον, και ειδικά μετά την ενσωμάτωση του πρώην Ανατολικού μπλοκ και της Κίνας στην παγκόσμια αγορά, οι ανισότητες σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στο πως μοιράζεται ο παραγόμενους πλούτος. Κι αυτό διότι οι κεφαλαιοκράτες εδώ και χρόνια πηγαίνουν την παραγωγή στην Ασία, εξασφαλίζοντας το ελάχιστο εργατικό κόστος, και μετά πουλάνε στη Δύση, εξασφαλίζοντας το μέγιστο δυνατό κέρδος για αυτούς.

[_tsak-giorgis.blogspot.com
]

Advertisements