Ημέρα: 07/01/2012

Συμφωνία έξι κατευθύνσεων , να χαιρόμαστε την Ευρώπη

Posted on Updated on


(Six pack agreement)

Συμφωνία 6 κατευθύνσεων της οικονομικής διακυβέρνησης που έχει μπει ήδη

 σε εφαρμογή από την 20η Δεκεμβρίου σε όλη την Ευρωπη 

εκτός της Μ. Βρετανίας

  • Κατάργηση κάθε έννοιας τιμαριθμικής προσαρμογής και ωρίμανσης των μισθών.
  • Κατάργηση κάθε εμποδίου στην μετακινηση 
               εργαζομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Ενιαία βάση φόρου εισοδήματος για τις μεγάλες επιχειρήσεις.
  • Προσαρμογή των συνταξιοδοτικών συστημάτων 
            στη δημογραφική εξέλιξη.
  • Υποχρέωση όλων των μελών να περάσουν
            το σύνταγμα τους τούς όρους της οικονομικής διακυβέρνησης.
  •  Εγκαθίδρυση μηχανισμού διαχείρισης οικονομικών 
               κρίσεων με σκοπό τη στήριξη των ενεργητικών των τραπεζών.