Ημέρα: 02/01/2012

Σκέψεις για το PISA

Posted on Updated on


 

Κώστας Θεριανός

Έχουν γραφτεί πολλά κείμενα για το PISA από το 2000 που άρχισε να εφαρμόζεται. Τα επικριτικά κείμενα εστιάζουν στο ότι το PISA τείνει να γίνει ένας διεθνής «επιθεωρητής» που θα προσπαθεί να φορμάρει τα σχολεία σε ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο αναλυτικών προγραμμάτων, τα οποία θα διδάσκονται και θα αξιολογούνται με συγκεκριμένους τρόπους.
Εδώ θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια συνοπτική κριτική παρουσίαση ορισμένων σημείων του PISA προκειμένου να αποκτήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος μια γενικότερη εικόνα του συγκεκριμένου εγχειρήματος.

Τι είναι το PISA Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »