ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ Η ΝΕΟΦΙΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΟΥ ΔΝΤ

Posted on Updated on


 

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

(τώρα το παραδέχονται και οι ίδιοι)

του Θέμη Κοτσιφάκη, Γεν. Γρ. του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ

http://thekotsi.blogspot.com

Ότι είναι καταστροφικές για τους λαούς, και τους εργαζομένους ιδιαίτερα, οι πολιτικές συνταγές που μαγειρεύουν στο ΔΝΤ το γνωρίζουμε εδώ και χρόνια και από τα πρακτικά αποτελέσματά τους. Σε όσες χώρες το ΔΝΤ πέρασε η κατάσταση χειροτέρεψε. Η φτώχεια αυξήθηκε, οι εργασιακές σχέσεις γύρισαν στο μεσαίωνα, η ανεργία τινάχθηκε στα ύψη.

Όμως η κρίση και τα προβλήματα δεν είναι για όλους. Κάποιοι όχι μόνο «τη βγάζουν καθαρή» αλλά κερδίζουν ακόμα και στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Στην κρίση οδηγούν οι πολιτικές τους, και θέλουν να την ξεπεράσουν εφαρμόζοντάς τις ξανά.

Έχει, βέβαια, μεγάλη αξία αυτά να ακούγονται και από τα δικά τους χείλη. Να το παραδέχονται, δηλαδή, και οι ίδιοι ότι αυτή η πολιτική οδηγεί στην καταστροφή τις κοινωνίες.

Μια καινούρια έρευνα που παρήγγειλε το ΔΝΤ δείχνει ότι η «καλή διακυβέρνηση» – όπως ορίζεται από τους «φιλικούς προς την αγορά» δείκτες της Παγκόσμιας Τράπεζας – και η φιλελευθεροποίηση της οικονομικής αγοράς έχουν, και τα δύο, ιδιαίτερα αρνητική επίπτωση στην απόδοση των κρατών στην κρίση.

Η μελέτη των ερευνητών Donato Masciandaro, Rosaria Vega Pansini και Marc Quinty, με τίτλο «Η Οικονομική Κρίση: είχε σημασία η Οικονομική Επιτήρηση;» εξέτασε το αποτέλεσμα της «ρύθμισης» του δημόσιου τομέα – όπως μετρήθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα, δηλαδή ουσιαστικά των μεταρρυθμίσεων που προωθούνται και που περιλαμβάνουν τη μείωση του δημόσιου τομέα, τις απολύσεις και τις τραγικές περικοπές στα κοινωνικά αγαθά. Βρήκαν ότι οι χώρες που ακολούθησαν το μοντέλο της «φιλικής προς την αγορά» ρύθμισης της Παγκόσμιας Τράπεζας είχαν χειρότερα αποτελέσματα από άλλες. «Αυτή η μεταβλητή είναι αρνητική και πολύ μεγάλης σημασίας», λέει η έρευνα.

Η φιλελευθεροποίηση του τραπεζικού τομέα, που προωθήθηκε σε όλες τις χώρες που ακολούθησαν τη συνταγή ΔΝΤ, έδειξε τα ίδια αποτελέσματα, σύμφωνα με τους ερευνητές. Όπως λένε οι ίδιοι: «Οι σε μεγάλο βαθμό αρνητικοί συντελεστές δείχνουν ότι οι χώρες που φιλελευθεροποίησαν περισσότερο το οικονομικό τους σύστημα επηρεάστηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό από την οικονομική και τραπεζική κρίση».

Η μελέτη συνοψίζει αυτά τα ευρήματα λέγοντας με απλά λόγια πως οι χώρες με την καλύτερη βαθμολόγηση ως προς στις αναδιαρθρώσεις που γίνονται στο δημόσιο τομέα (λιγότερο κράτος, περικοπές δαπανών και μισθών, ιδιωτικοποιήσεις κ.λπ.), καθώς και οι χώρες που έχουν για χρόνια ουσιαστικά απορρυθμίσει τις οικονομίες τους με τέτοια μέτρα, χτυπήθηκαν περισσότερο οικονομικά.

Η μελέτη αναφέρεται, επίσης, σε ανάλογα ευρήματα μιας άλλης έρευνας από οικονομολόγους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας («Η απελευθέρωση της αγοράς και η παγκόσμια ύφεση», των Domenico Giannone, Michele Lenza και Lucrezia Reichlin), οι συγγραφείς της οποίας συμπεραίνουν: «Στην πρόσφατη κρίση, οι χώρες που είχαν καλύτερη απόδοση όσον αφορά την ποιότητα της ρύθμισης ήταν επίσης οι λιγότερο προσαρμοστικές (ελαστικές, εύκαμπτες) στην παγκόσμια ύφεση. Σε άμεση σχέση με αυτό, ο βαθμός της ρύθμισης στον τραπεζικό τομέα δείχνει να είναι ιδιαίτερα σημαντικός: η μεγαλύτερη τραπεζική απορύθμιση συνδέεται αρνητικά με την οικονομική προσαρμοστικότητα (ευκαμψία) των χωρών».

Δηλαδή οι χώρες που τα πήγαν πιο «καλά» και «υπάκουα» στις μεταρρυθμίσεις με συνταγές ΔΝΤ δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν εύκολα την οικονομική κρίση. Η επιβολή περισσότερων περιορισμών στις τραπεζικές δραστηριότητες δείχνει να έχει μειώσει την πιθανότητα να υποφέρουν (οι χώρες) από την πρόσφατη οικονομική κρίση.

Όπως εύστοχα σημειώνει ο Fred van Leeuwen, Γενικός Γραμματέας της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Εκπαιδευτικών (Education International): «Με τη δημοσίευση αυτών των μελετών, τα συμπεράσματα που πρέπει να εξαχθούν είναι σαφή: είναι καιρός να διασώσουμε τις δουλειές των εργαζόμενων, που παλεύουν να επιβιώσουν, σε όλο τον κόσμο και όχι τον πλούτο των τραπεζιτών!».

Χρειάζεται τίποτα περισσότερο για να πεισθούμε όλοι εμείς πως είναι καταστροφική αυτή η πολιτική και πως η μόνη διέξοδος για τη σωτηρία των λαών είναι να αγωνιστούμε όλοι μαζί για την ανατροπή της; Σίγουρα, δεν πρέπει να μείνουμε στις διαπιστώσεις και τις αναλύσεις. Άμεση συλλογική ενωτική δράση τώρα!

Αθήνα 22/11/11

Στοιχεία από τις ιστοσελίδες:

http://www.ei-ie.org/en/news/news_details/2014

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp11261.pdf

http://www.oecd.org/dataoecd/14/42/46418753.pdf

Advertisements