Ο.Λ.Μ.Ε. Λειτουργία τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ

Posted on


ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255

FAX: 210 32 27 382

www.olme.gr

email: olme@otenet.gr                                                 

Αθήνα, 1/11/2011                                                                                                                                                                       

Η μείωση των μαθητών που φοιτούν στα Επαγγελματικά Λύκεια και τις Επαγγελματικές Σχολές  την τελευταία δεκαετία είναι αποτέλεσμα της υποβάθμισης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης από όλες τις Κυβερνήσεις.

            Χρόνο με το χρόνο γίνεται όλο και πιο δύσκολο να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος  αριθμός για την λειτουργία των Τομέων και των Ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ.

            Και ενώ η κατάσταση αυτή είναι γνωστή στο Υπουργείο Παιδείας, αντί να πάρει μέτρα για την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, με την αριθμ.86585/Γ2/19-7-2011 Υ.Α. επιβάλλει την κατάργηση τομέων και ειδικοτήτων, αν δεν συμπληρώνεται  ο προβλεπόμενος αριθμός μαθητών ανά τομέα ή ειδικότητα.

            Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπ/σης εμμένουν στην απαρέγκλιτη εφαρμογή  της Υ.Α. χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες  κάθε  περιοχής, την ύπαρξη επιλογών φοίτησης  των μαθητών σε άλλο σχολείο, την απόσταση  του σχολείου από τον τόπο κατοικίας των μαθητών, το γεγονός ότι πολλοί μαθητές είναι εργαζόμενοι κ.λπ.

            Η εφαρμογή της Υ.Α. είναι ένας επιπλέον λόγος που θα οδηγήσει στην ακόμη μεγαλύτερη συρρίκνωση των επαγγελματικών σχολείων και στην μελλοντική συγχώνευση ή κατάργηση τους. Εκατοντάδες εκπαιδευτικοί θα προστεθούν στον κατάλογο των υπεράριθμων με την απειλή της εργασιακής εφεδρείας ή της μετακίνησης από νομό σε νομό, ακόμη και από περιφέρεια σε περιφέρεια.

            Η μη λειτουργία τομέων τους οποίους έχουν ήδη επιλέξει μαθητές έχει ως αποτέλεσμα:

  • Είτε αυτοί να οδηγούνται να «επιλέξουν» υποχρεωτικά άλλο τομέα και ειδικότητα και άρα να ακολουθήσουν επάγγελμα που δεν επιθυμούν
  • Είτε να μετακινούνται προς Επαγγελματικό Λύκειο άλλης πόλης, διανύοντας καθημερινά  τεράστιες αποστάσεις.
  • Είτε να μεταναστεύσουν  με τους γονείς τους σε άλλη πόλη
  • Είτε να φοιτήσουν σε άλλο τύπο  σχολείου που δεν αποτελεί  επιλογή  τους
  • Είτε να διακόψουν το σχολείο και να αναζητήσουν  σε άλλους χώρους το μέλλον τους.

 

Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι οι περιορισμοί που θέτει το Υπουργείο Παιδείας θα οδηγήσουν τελικά στη συρρίκνωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και το κλείσιμο Επαγγελματικών Λυκείων και Σχολών ιδιαίτερα στην επαρχία.

 

Ζητούμε να εγκριθεί άμεσα η λειτουργία των ολιγομελών τμημάτων τομέων και ειδικοτήτων σε όλα τα ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, σύμφωνα με τα σχετικά τεκμηριωμένα αιτήματα που έχουν υποβάλλει τα σχολεία.

           

 

                                                                             

 

Advertisements