Ημέρα: 25/09/2011

Συσπείρωση Πανεπιστημιακών: Μελέτη, κωδικοποίηση και ερμηνεία πάνω στο νέο νόμο-πλαίσιο

Posted on Updated on


 Ν.4009/2011:

«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

Σεπτέμβριος 2011

Περιεχόμενα
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ν.4009/2011 ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΙ ……………………………3
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ……….3
ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ………………………………………………………………………………………………… 3
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΡΘ. 3, ΠΑΡ. 2-3)……………………………………………… 3
ΣΠΟΥΔΕΣ………………………………………………………………………………………………………………… 3
Επισημάνσεις……………………………………………………………………………………………………………. 3
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ…………………………………………………………………………………….3
Επισημάνσεις ……………………………………………………………………………………………………………3
Σχόλια………………………………………………………………………………………………………………….   3
Ν.Π.Ι.Δ.  ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΑΕΙ…………..3

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από επιτροπή και μέλη της παράταξης Συσπείρωση Πανεπιστημιακών και απευθύνεται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ν.4009/2011 ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΙ Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »