Ημέρα: 10/09/2011

Δήλωση σχετικά με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας για ένα «Ολοκληρωμένο Σχέ διο Δράσεων & Πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση του απαραίτητου εκπαιδευτικού υλικού στ ην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς»

Posted on Updated on


Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ακόμα και τώρα δεν φαίνεται να συνειδητοποιεί το τραγικό πρόβλημα της έλλειψης βιβλίων και δεν αναλαμβάνει τις δικές της μεγάλες ευθύνες για την απαράδεκτη αυτή κατάσταση.

Επιχειρεί να μετακυλίσει τις ευθύνες της στη σχολική κοινότητα σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »