Ελλάδα, Ιρλανδία και Πορτογαλία: Γιατί οι συμφωνίες με την τρόικα είναι επαχθείς;

Posted on Updated on


 

vouli_right_201_230

Των RENAUD VIVIEN, ERIC TOUSSAINT

 Ο Renaud Vivien, νομικός, είναι μέλος της Νομικής ομάδας εργασίας της CADTM (Επιτροπή για την Ακύρωση του Χρέους του Τρίτου Κόσμου) Βελγίου (www.cadtm.org)
Ο Eric Toussaint, διδάκτωρ πολιτικών επιστημών, είναι πρόεδρος της CADTM Βελγίου. Έχουν συγγράψει μαζί το συλλογικό βιβλίο «La Dette ou la Vie» (Το Χρέος ή η Ζωή), 2011

Ελλάδα, Ιρλανδία και Πορτογαλία: Γιατί οι συμφωνίες με την τρόικα είναι επαχθείς;

Advertisements