ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ .

Posted on Updated on


 

«Παράνομη η συγκρότηση του συμβουλίου  επιλογής διευθυντών δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  στο ν. Ηλείας από το Περιφερειακό Διευθυντή Δυτικής Ελλάδος»

Από τους αιρετούς εκπροσώπους της Ενιαίας Αγωνιστικής Κίνησης ν Ηλείας

Μαρία Κουτσούκου-Δημήτρης Μπαξεβανάκης

Από την αρχή της διαδικασίας των κρίσεων διευθυντών Β/θμιαςΕκπ/σης επισημάναμε ότι Περιφερειακός  Διευθυντής συγκροτεί και επανασυγκροτεί το Συμβούλιο επιλογής στο Νομό μας  με στόχο τον έλεγχό του. Στην προσπάθειά του αυτή  επανειλημμένα έχει   παραβιάσει  τη νομοθεσία  με βάση την οποία  έπρεπε  να προχωρήσει στη  σύνθεση και στη συγκρότηση του συμβουλίου. 

Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών του Συμβουλίου Επιλογής που ο ίδιος υπογράφει, με αριθμό πρωτ. Φ.30.1/4113, Πάτρα 26-5-2011, ενώ αναφέρει  όλους  τους νόμους και όλες τις  τροποποιήσεις  των διατάξεων οι οποίες ισχύουν, δεν τις εφαρμόζει.

Με βάση το νόμο 3848 του 2010, άρθρο 16 με τίτλο  Συμβούλια Επιλογής και  την τροποποίησή  του, νόμος 3966, αρθ.59 « το ΠΥΣΔΕ συγκροτείται από το Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Στον ίδιο νόμο και άρθρο,στη & 13 αναφέρεται  μέλος του συμβουλίου που είναι και ταυτόχρονα υποψήφιος δεν συμμετέχει σε καμία φάση της διαδικασίας κρίσεων και γι αυτό οι υποψήφιοι αυτοί σύμφωνα με το νόμο  3966, άρθ. 59 και  16, εδάφιο γ θα πρέπει να αντικατασταθούν. Οι παραπάνω διατάξεις των συγκεκριμένων νόμων εφαρμόστηκαν,  παραβιάστηκε όμως ο νόμος 3839 άρθρο 47&9β που ορίζει από ποιους αντικαθίστανται .

Σύμφωνα με το νόμο 3839, άρθρο 47 & 11 3α και & 9β το συμβούλιο επιλογής  αποτελείται  από : α) Το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από προϊστάμενο γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή φυσικής αγωγής ή τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και σε περίπτωση έλλειψης από διευθυντή σχολικής μονάδας.

β) Δύο εκπαιδευτικούς με βαθμό Α΄ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και οι οποίοι επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους μεταξύ των δεκαπέντε που κατά την ημερομηνία συγκρότησης κατέχουν τη μεγαλύτερη πραγματική διοικητική υπηρεσία σε θέσεις διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προϊσταμένου γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή διευθυντή σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Για την  Ηλεία ο παραπάνω νόμος σημαίνει:                                                                                                                                                                 

Α) Τρία μέλη του ΠΥΣΔΕ έπρεπε να αντικατασταθούν,  γιατί ήταν υποψήφιοι στις κρίσεις. Η αντικατάσταση τους όμως δεν έγινε σύμφωνα με τα κριτήρια που βάζει ξεκάθαρα η παραπάνω νομοθεσία. Ο περιφερειακός   όρισε σωστά ως πρόεδρο τη Δ/ντρια  Β/θμιας,  δεν όρισε όμως σωστά  ως αντιπρόεδρο τον εκπαιδευτικό που υπήρχε στη σύνθεση του συμβουλίου και ήταν μέλος του και είχε  « τη μεγαλύτερη πραγματική διοικητική υπηρεσία σε θέσεις διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προϊσταμένου γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή διευθυντή σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». Αντί για αυτόν όρισε παράτυπα ως αντιπρόεδρο την προϊσταμένη εκπαιδευτικών θεμάτων  που δεν έχει τα προσόντα που προβλέπει ο νόμος.

Β )Με την παραίτηση της Δ/ντριας θα έπρεπε όπως ξεκάθαρα πάλι προβλέπει ο νόμος 3848, άρθρο 47, στην παράγραφο 11,  3β «αν η θέση του διευθυντή είναι κενή ορίζεται ως τακτικό μέλος του Συμβουλίου ο νόμιμος αναπληρωτής  του. Στην περίπτωση αυτή χρέη προέδρου του Συμβουλίου ασκεί ο νόμιμος αναπληρωτής». Ο περιφερειακός και εδώ παραβίασε τη νομοθεσία και όρισε ως Πρόεδρο του Συμβουλίου την Αντιπρόεδρο, (που αποδείξαμε  παραπάνω  ότι ήταν παράνομη η τοποθέτηση της) και δεν όρισε ως αναπληρωτή της Διευθύντριας τον  νόμιμο αναπληρωτή της  όπως έπρεπε.

Με βάση όλα αυτά αποδεικνύεται ότι η σύνθεση και συγκρότηση του συμβουλίου επιλογής διευθυντών για το νομό Ηλείας είναι έξω από κάθε έννοια κριτήριων δικαιοκρισίας διαφάνειας και αντικειμενικότητας που πρέπει να ισχύουν στις κρίσεις και γι αυτό είναι παράνομη ,παράτυπη και συνιστά παράβαση καθήκοντος. Κάθε προσφυγή στα δικαστήρια υποψηφίων διευθυντών, που αισθάνονται τον εαυτό τους αδικημένο, θα δικαιωθεί, γιατί θα κριθεί άκυρη η διαδικασία των κρίσεων στο νομό μας λόγω παράνομης σύνθεσης και συγκρότησης του συμβουλίου επιλογής. Αυτό θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στα σχολεία και στους συναδέλφους για αυτό ζητάμε την αποκατάσταση της νομιμότητας τώρα.

Advertisements