Ημέρα: 27/05/2011

Αποκρατικοποιήσεις τώρα !

Posted on Updated on


Οι πραγματικά παρασιτικές κρατικές εταιρίες πρέπει επιτέλους να αποκρατικοποιηθούν. Και ο ΓΑΠ είναι η εγγύηση ότι αυτό θα γίνει…
Έτσι δεν είναι…;