ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Posted on Updated on


Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

Αποτυπώσεων συνέχεια…….

του Θέμη Κοτσιφάκη,

μέλους του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ

(http://thekotsi.blogspot.com)

Σαν να μην συμβαίνει τίποτα, το Υπουργείο Παιδείας συνεχίζει μέσω του προγράμματος «Εκπαίδευση και διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ τη διάθεση σημαντικών κονδυλίων σε δράσεις που ελάχιστα θα προσφέρουν στην δημόσια εκπαίδευση.

Και όλα αυτά στην εποχή του βάρβαρου Μνημονίου της σκληρής λιτότητας για το λαό μας, όταν περικόπτονται ακόμα και οι πιο στοιχειώδεις δαπάνες για τα δημόσια σχολεία και μειώνονται συνολικά οι εκπαιδευτικές δαπάνες δημιουργώντας αρνητικό ρεκόρ 35ετίας.

Είναι προκλητική αυτή η πολιτική του Υπουργείου. Συγκεκριμένα, με νέες προκηρύξεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του παραπάνω προγράμματος προβλέπονται:

1. Αποτύπωση και αξιολόγηση των δημόσιων ΙΕΚ με συνολική δαπάνη 500.000 €. Η προκήρυξη απευθύνεται αποκλειστικά στο ΕΑΙΤΥ (αρ. πρωτ. 5427/21/4/2011).

2. Αποτύπωση και αξιολόγηση των ΕΠΑΣ άλλων Υπουργείων με συνολική δαπάνη 300.000 €. Η προκήρυξη απευθύνεται αποκλειστικά και πάλι στο ΕΑΙΤΥ (αρ. πρωτ. 5426/21/4/2011).

Τα κονδύλια, σύμφωνα με τις παραπάνω δύο προκηρύξεις, θα διατεθούν για τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων αλλά και για έρευνα με βάση ερωτηματολόγια.
3. Υπενθυμίζουμε πωςμε την πράξη «Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στα ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ» (08/11/2010 με Αρ. Πρωτ. 21975), όπως είχαμε ήδη καταγγείλει δημόσια, προβλεπόταν η διάθεση 343.150 € για να αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση στη Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και η προκήρυξη απευθύνονταν αποκλειστικά και πάλι στο ΕΑΙΤΥ!!

  • Υπενθυμίζουμε πως το Ινστιτούτο αυτό καθίσταται πολύ ισχυρό με τη νέα του μορφή, ως Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΝΠΙΔ), όπως προβλέπεται και από το σχετικό νομοσχέδιο που βρίσκεται στη βουλή, ενσωματώνοντας στις δραστηριότητές του και τις εκδόσεις βιβλίων του ΟΕΒΔ που καταργείται. Όπως τονίζει και το ΔΣ της ΟΛΜΕ σε σχετικό υπόμνημα, «το ΙΤΥΕ πρόκειται να διαχειριστεί μεγάλο μέρος των Ευρ. Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ), αφού στο συγκεκριμένο Ινστιτούτο εκτός από την αρμοδιότητα για παραγωγή ψηφιακού υλικού εκχωρείται και η αρμοδιότητα για επιμόρφωση, διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση. Το εν λόγω Ινστιτούτο, με τον τρόπο με τον οποίο δομείται, πολύ φοβούμαστε ότι θα γίνει κέντρο αδιαφάνειας. Ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία του παραπέμπεται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, που θα καταρτίσει το Δ.Σ., ενώ δεν αναφέρεται τίποτε για την οργανωτική δομή του».

Από την αναλυτική απόφαση υλοποίησης του έργου αυτού, φαίνεται ότι:

ü το κόστος προσωπικού (άμεσο και έμμεσο) θα είναι 218.000 €, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η «προβολή» του έργου, με 54.331 €,

ü η προβλεπόμενη, ολιγόωρη ημερίδα που πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβρη σε χώρους του Υπουργείου κόστισε 59.070 € (!) και

ü τα 66.078 € αφορούν επισκέψεις στο εξωτερικό και το εσωτερικό, και σε αυτά συμπεριλαμβάνεται μόλις ένα ποσό 14.000 € για εξοπλισμό!

Ας σημειώσουμε, ακόμα, ότι οι προβλεπόμενες αμοιβές χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες και κλιμακώνονται ως εξής: 4.500 € για τους συντονιστές (μέσο ενδεικτικό άμεσο κόστος ανθρωπομήνα απασχολούμενου), 3.400 € για τους έμπειρους, 2.200 € για το τεχνικό προσωπικό και 1.500 € για τους εμπειρογνώμονες (στελέχη της εκπαίδευσης). Ενδεικτική τιμή για την ατομική μηνιαία αμοιβή υπάρχει μόνο στην τελευταία κατηγορία και είναι 500 €.

Αυτά τα κονδύλια δεν προέρχονται από την λεγόμενη «τεχνική υποστήριξη του έργου», αλλά από κονδύλια που υποτίθεται πως διατίθενται για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης!

Επισημαίνουμε όλα αυτά σε συνέχεια των προηγούμενων καταγγελιών μας για τις κατασκευασμένες έρευνες – γκάλοπ, στις οποίες διατέθηκαν γύρω 200.000 €, την αποτύπωση-αξιολόγηση για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (αντί 846.000 €), αλλά και των 42 εκατ. € της τεχνικής βοήθειας του έργου. Αυτά τα ποσά, όπως έχουμε καταγγείλει, «καταναλώνονται» σε διαφημιστική δαπάνη και σε αμοιβές συμβούλων και παρασυμβούλων.

4. “Κατανάλωση” ποσών από την προβλεπόμενη τεχνική βοήθεια αφορά και η προκήρυξη που έγινε στις 31/3/2011, «Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού – εξωτερικού», προβλέποντας 650.000 € για «δαπάνες μετακίνησης στο εσωτερικό και εξωτερικό, με όλα τα μέσα (αεροπλάνο, πλοίο, τρένο, ΚΤΕΛ, Ι.Χ., ταξί κλπ), διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης του προσωπικού της Ε.Υ.Δ., καθώς επίσης και των δημοσίων υπαλλήλων και λοιπών προσώπων που μετακινούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται για διεξαγωγή ελέγχων, επιτόπιων επαληθεύσεων, παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, ενημέρωση των φορέων υλοποίησης σχετικά με την υλοποίηση και παρακολούθηση πράξεων, συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας, συνόδους, επιτροπές παρακολούθησης, ημερίδες, συνεδριάσεις, σεμινάρια, forums, συμμετοχή σε τεχνικές συναντήσεις και συναντήσεις εργασίας με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κλπ.».

Και σωστά, βέβαια, προβλέπεται η αποζημίωση των εργαζομένων στην Υπηρεσία αυτή του Υπουργείου, αλλά η προσθήκη «καθώς επίσης και των δημοσίων υπαλλήλων και λοιπών προσώπων που μετακινούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ» πού παραπέμπει;

5. Τέλος, αξίζει να σχολιαστεί ακόμα μια προκήρυξη, η οποία κατά «σύμπτωση» απευθύνεται αποκλειστικά και πάλι στο ΕΑΙΤΥ (αρ. πρωτ. 4325/5/4/2011), για την πράξη «Πιστοποίηση των μαθητών Γ΄ Γυμνασίου στις ΤΠΕ». Αναμφίβολα πολύ σημαντικό έργο αυτό, αλλά υπάρχουν δύο ερωτηματικά: Γιατί και πάλι αποκλειστική προκήρυξη προς το ίδιο Ινστιτούτο; Δεν είναι υπερβολικό το κόστος «της διαμόρφωσης και πιλοτικής εφαρμογής ενός συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου στην πληροφορική», κόστος που ορίζεται σε 2.000.000 € (!!);

Είναι πρόκληση να συνεχίζεται αυτή η πολιτική.

Άμεσα απαιτείται να γίνει αναπροσανατολισμός των κονδυλίων του προγράμματος αυτού με στόχο όλη η χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ να κατευθυνθεί στις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης. Δεν αντέχεται να χαθεί μια ακόμα ευκαιρία για τη δημόσια εκπαίδευση, όπως έγινε και στο προηγούμενο ΚΠΣ. Να υιοθετηθούν οι τεκμηριωμένες σχετικές προτάσεις της ΟΛΜΕ.

Αθήνα 9/5/2011

Advertisements