ΟΛΜΕ : ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

Posted on Updated on


Λεφτά υπάρχουν…..

Διαβάστε : SUPPORT-EUR 

Αθήνα, 1/4/11 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ 

Την αμέριστη συμπαράστασή τους στον αγώνα των Ελλήνων εκπαιδευτικών και των ομοσπονδιών τους, ΟΛΜΕ και ΔΟΕ, ενάντια στην εφαρμογή της  πολιτικής του μνημονίου στην εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς (περικοπές δαπανών και μισθών) καθώς και στις συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων, εκφράζουν με πρόσφατα ψηφίσματά τους ομοσπονδίες εκπαιδευτικών από όλη την Ευρώπη.

Επίσης επιστολές με ανάλογο περιεχόμενο αποστέλλουν στην Υπουργό και την Υφυπουργό Παιδείας.

 Συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών (ETUCE) ζητά από την Υπουργό Παιδείας να έχει ουσιαστικό διάλογο με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες και σταματήσει τις περικοπές στην εκπαίδευση.

Ψηφίσματα και επιστολές στην Υπουργό και την Υφυπουργό Παιδείας έχουν στείλει μέχρι στιγμής ομοσπονδίες από: τη Δανία, την Αγγλία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Τουρκία, την Κύπρο, τη Σλοβενία, τη Βουλγαρία και την Λετονία (http://olme-attik.att.sch.gr/olmeen.php).

Τη συμπαράστασή στις Ελληνικές Ομοσπονδίες εκπαιδευτικών έχει ήδη εκφράσει και η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών (Education International)http://www.ei-ie.org/news/news_details/1678 

(ακολουθεί το ψήφισμα της ETUCE)

 ETUCE

Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Επιτροπή για την εκπαίδευση 

Ευρωπαϊκή Περιφερειακή δομή  της Εducation InternationaΙ

 Προς:  – Κα Άννα Διαμαντοπούλου, Υπουργός Παιδείας.

             (Fax: 00302103443865)

            – Κα. Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου, Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας.

             (Fax: 00302103443466)
Δήλωση της ETUCE για την κατάσταση στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Επιτροπή για την εκπαίδευση (ETUCE), η οποία εκπροσωπεί 135 οργανώσεις εκπαιδευτικών και 12.8 εκατομμύριο άτομα από 45 Ευρωπαϊκές χώρες, επιθυμεί να εκφράσει την ανησυχία της για την παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα.

Η ETUCE έχει λάβει εκθέσεις από τις οργανώσεις-μέλη της στην Ελλάδα σύμφωνα με τις οποίες το Υπουργείο Παιδείας της χώρας έχει αναγγείλει τη συγχώνευση 1933 σχολικών μονάδων, γεγονός το οποίο συνεπάγεται το κλείσιμο 1056 σχολείων, οδηγώντας σε απώλεια 3000 θέσεων εργασίας και σε μία δραματική μείωση της ποιότητας της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Αυτές οι αλλαγές έχουν δρομολογηθεί χωρίς οποιονδήποτε προγενέστερο ουσιαστικό διάλογο με τις συνδικαλιστικές ενώσεις των εκπαιδευτικών.

Μολονότι είναι κατανοητή η ανάγκη αντιμετώπισης του δημόσιου ελλείμματος, η ETUCE υπογραμμίζει την ανάγκη οποιαδήποτε αλλαγή που έχει επιπτώσεις στο εργατικό δυναμικό της εκπαίδευσης να επιχειρηθεί μέσω του κοινωνικού διαλόγου με τις οργανώσεις των εκπαιδευτικών, και τονίζει ότι οι περικοπές στην εκπαίδευση δεν αποτελούν την κατάλληλη απάντηση στις προκλήσεις που η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο λόγω της οικονομικής κρίσης.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ETUCE,
– Λαμβάνοντας υπόψη την Οδηγία 2002/14/CE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2002 που θεσπίζουν ένα γενικό πλαίσιο ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, και προσκαλούν τους εργοδότες στα κράτη-μέλη της ΕΕ να έρθουν σε διαβούλευση με τους εργαζόμενους, περιλαμβανομένων εκείνων σε κλαδικό επίπεδο, για οποιοδήποτε ζήτημα είναι πιθανόν να έχει επιπτώσεις στις συνθήκες εργασίας τους.  
– Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πρόσφατα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην εφαρμογή της Στρατηγικής  «Ευρώπη 2020» (14 Φεβρουαρίου 2011), τονίζει ότι «επείγει η αποτελεσματική επένδυση σε υψηλής ποιότητας, εκσυγχρονισμένη και αναθεωρημένη εκπαίδευση και κατάρτιση, διότι αφενός θα θέσει τα θεμέλια της μακροπρόθεσμης ευημερίας της Ευρώπης και αφετέρου, παρέχοντας περισσότερες και καλύτερες δεξιότητες και προσόντα θα διευκολύνει βραχυπρόθεσμα  την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης». (5505/11, Ι: 1)
– Λαμβάνοντας υπόψη τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου στην ανακοίνωση σχετικά με τις νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας (COM 2008 868), που υπογραμμίζεται η ανάγκη για επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση (9 Μαρτίου 2009).
– Λαμβάνοντας υπόψη την κοινή δήλωση των Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Εταίρων στην εκπαίδευση «Επένδυση στο μέλλον» (18 Ιανουαρίου 2011). 

1. Πιέζει την ελληνική κυβέρνηση να μην πραγματοποιήσει περικοπές στην εκπαίδευση.

2. Προσκαλεί την Ελληνική κυβέρνηση να συμμετέχει σε ένα διεξοδικό και βιώσιμο διάλογο με τις οργανώσεις των εκπαιδευτικών, για όλα τα ζητήματα σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα υπό αυτήν τη μορφή,προκειμένου να βρεθεί μια συλλογικά διαμορφωμένη λύση για την τρέχουσα κατάσταση.
3. Επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή της προς τους εκπαιδευτικούς της Ελλάδας και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις τους ΟΛΜΕ και ΔΟΕ.
Εξ ονόματος της ETUCE,
Ronnie Smith,

Πρόεδρος

Βρυξέλλες,  30 Μαρτίου 2011