Η Ακράτα δεν δέχεται τη συγχώνευση των Γυμνασίων και ΛυκείωνΑκράτας και Αιγείρας

Posted on Updated on


26/02/2011

Τα Τοπικά Συμβούλια Ακράτας, Συλιβαινιωτίκων, Κραθίου, στέκονται στο πλευρό των γονιών και των εκπαιδευτικών στηρίζοντας και προωθώντας το εκδοθέν ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου προς κάθε αρμόδιο.
ΨΗΦΙΣΜΑ
Πληροφορηθήκαμε αίφνης μέσω διαδικτύου μια πρότασή της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αχαΐας για συγχώνευση των Γυμνασίων Ακράτας και Αιγείρας με έδρα την Αιγείρα και Γενικών Λυκείων Ακράτας και Αιγείρας με έδρα την Ακράτα χωρίς να έχει προηγηθεί καμιά ενημέρωση. Θα θέλαμε να εκφράσουμε στο δήμο Αιγιάλειας τον προβληματισμό μας που εστιάζεται σε τρία ζητήματα.

 Υπάρχει αδιαμφισβήτητο πρόβλημα λειτουργικότητας του κτιριακού συγκροτήματος της Αιγείρας. Χωρίς να παραβλέπουμε την ακαταλληλότητα του συγκεκριμένου κτιρίου ως σχολείου, θεωρούμε προβληματική ως αδύνατη την μετεγκατάστασή μας στην Αιγείρα. Το συγκεκριμένο κτίριο πρώτον δεν είναι δημόσιο, δεύτερον στο σχέδιο πόλης προβλέπεται δρόμος που διέρχεται από το προαύλιο και χωρίζει το οικόπεδο στα δύο. Επιπλέον, επί του φερόμενου δρόμου έχει τοποθετηθεί λυόμενη αίθουσα. Όλα τα παραπάνω έχουν αποτελέσει τα προηγούμενα χρόνια αιτίες καταλήψεων λόγων ακαταλληλότητας του κτιρίου. Επίσης, το συγκεκριμένο κτίριο με δυσκολία στεγάζει σήμερα 157 μαθητές και θα πρέπει να εξυπηρετήσει 224. Οι αίθουσες-container δεν είναι δυνατόν να φιλοξενήσουν 26 μαθητές ανά τμήμα, τη στιγμή που με δυσκολία βολεύονται 12-15 μαθητές.
Έχοντας ως κύριο μέλημά μας το όφελος των μαθητών, που άλλωστε αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου, δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι ενώ σήμερα μετακινούνται με λεωφορεία 208 μαθητές, μετά την συγχώνευση θα κληθούν να μετακινούνται 282 μαθητές επιπλέον. Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού και οι χιλιομετρικές αποστάσεις καθιστούν αδύνατες τις μαζικές μετακινήσεις που θα απαιτούσε μια τέτοια συγχώνευση.; Οι συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων οδηγούν σε αποδυνάμωση της περιφέρειας. Ωστόσο, σε περίπτωση που αυτές κρίνονται αναγκαίες θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το συμφέρον των μαθητών.  Προτείνουμε να επανεξεταστεί η συγκεκριμένη πρόταση σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς υποστηρίζοντας ότι τα συγκεκριμένα σχολεία δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις των συγχωνεύσεων.

    Ο Διευθυντής και οι Διδάσκοντες του Γυμνασίου Ακράτας
Ο Διευθυντής και οι Διδάσκοντες του Λυκείου Ακράτας
Ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του Γυμνασίου Ακράτας

Ο  Σύλλογος  γονέων  και  κηδεμόνων  του  Λυκείου  Ακράτας
Για το Τοπικό Συμβούλιο Ακράτας η πρόεδρος Μαρία Καρρά
Για το Τοπικό Συμβούλιο Συλιβαινιωτίκων ο πρόεδρος Παναγιώτης Κρικέτος
Για το Τοπικό Συμβούλιο Κραθίου ο πρόεδρος Γεώργιος Ράλλης. 

Ψήφισμα διαμαρτυρίας Συλλόγου Διδασκόντων Γενικού Λυκείου Ακράτας για τη συγχώνευση των Γυμνασίων και Λυκείων Ακράτας και Αιγείρας

25/02/2011

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ 

Ομόφωνα ο σύλλογος καθηγητών του Λυκείου Ακράτας, μετά την ανακοίνωση της πρότασης για συγχώνευση των Γυμνασίων και Λυκείων Ακράτας και Αιγείρας ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ 62 ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ 62 ΛΥΚΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, αποφάσισε να διαμαρτυρηθεί έντονα και να εισηγηθεί σε όλες τις δημοτικές και εκπαιδευτικές αρχές την μια και μοναδική πρότασή του , που είναι να παραμείνουν τα σχολεία ως έχουν και να μη γίνει καμία απολύτως μεταβολή. Επικαλούμαστε προς τούτο σειρά λογικών επιχειρημάτων: 

1.                  Η οποιαδήποτε συγχώνευση θα είχε ως αποτέλεσμα την χειροτέρευση των συνθηκών της μαθησιακής διαδικασίας τόσο στα Γυμνάσια όσο και στα Λύκεια της περιοχής μας, ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΜΑΘΗΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΤΕΤΟΙΑΣ ΑΒΑΣΙΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ.

2.                  Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού και οι χιλιομετρικές αποστάσεις καθιστούν αδύνατες τις μαζικές μετακινήσεις που θα απαιτούσε μια τέτοια συγχώνευση.

3.                  Τα κτιριακά συγκροτήματα των σχολικών μονάδων είναι ακατάλληλα για να υποστηρίξουν οποιαδήποτε συγχώνευση. 

Είμαστε αντίθετοι σε ιδιοτελείς λογικές και μοναδικό μας μέλημα είναι η διασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών της μαθησιακής διαδικασίας. Κάθε άλλη λογική θα μας βρίσκει αντίθετους.

Advertisements