Ημέρα: 26/02/2011

…λεφτά υπάρχουν! (μια διάλεξη με τον Richard D. Wolff)

Posted on Updated on


Imagine…

Posted on


Στο 13 το κελί

Posted on


Η Ακράτα δεν δέχεται τη συγχώνευση των Γυμνασίων και ΛυκείωνΑκράτας και Αιγείρας

Posted on Updated on


26/02/2011

Τα Τοπικά Συμβούλια Ακράτας, Συλιβαινιωτίκων, Κραθίου, στέκονται στο πλευρό των γονιών και των εκπαιδευτικών στηρίζοντας και προωθώντας το εκδοθέν ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου προς κάθε αρμόδιο.
ΨΗΦΙΣΜΑ
Πληροφορηθήκαμε αίφνης μέσω διαδικτύου μια πρότασή της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αχαΐας για συγχώνευση των Γυμνασίων Ακράτας και Αιγείρας με έδρα την Αιγείρα και Γενικών Λυκείων Ακράτας και Αιγείρας με έδρα την Ακράτα χωρίς να έχει προηγηθεί καμιά ενημέρωση. Θα θέλαμε να εκφράσουμε στο δήμο Αιγιάλειας τον προβληματισμό μας που εστιάζεται σε τρία ζητήματα. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »