Ο.Λ.Μ.Ε.:Σχετικά με την εισαγωγή στην ΑΣΠΑΙΤΕ εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία

Posted on Updated on


  Αθήνα,            30/11/2010                                                                                                                                                                   

ΠΡΟΣ:

την Υπουργό Παιδείας   κ. Ά. Διαμαντοπούλου,  την Υφυπουργό Παιδείας  κ. Ε. Χριστοφιλοπούλου                     

Θέμα: Σχετικά με την εισαγωγή στην ΑΣΠΑΙΤΕ εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία           

Κυρία Υπουργέ,

Κυρία Υφυπουργέ,  

            Με αφορμή το γεγονός ότι η ΑΣΠΑΙΤΕ τη φετινή χρονιά δεν κάλυψε όλες τις θέσεις που προκήρυξε ή ίδια, προκειμένου να εισαχθούν σε αυτή εκπαιδευτικοί από τους πίνακες προϋπηρεσίας αναπληρωτών (απορροφώντας μόνο όσους είναι στους πίνακες «30μηνου» και «24μηνου») επανερχόμαστε στο θέμα:

  1. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το πτυχίο της ΑΣΠΑΙΤΕ αποτελεί τυπικό προσόν για το διορισμό εκπαιδευτικών σε ορισμένους κλάδους.  
  2. Ελλείψει υποψηφίων με πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας ΑΣΠΑΙΤΕ ή ισοδύναμο, προσλαμβάνονται επί χρόνια εκπαιδευτικοί  με προϋπηρεσία ή επιτυχόντες στον ΑΣΕΠ.
  3. Το αίτημα της ομοσπονδίας μας, ήταν και είναι, η ΑΣΠΑΙΤΕ να απορροφήσει κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικούς από τους πίνακες αναπληρωτών με τη σειρά που αυτοί βρίσκονται στους πίνακες.
  4. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να μην αλλάζει κάθε χρόνο η σειρά στους πίνακες προϋπηρεσίας με το να μένουν εκτός της διαδικασίας της ΑΣΠΑΙΤΕ οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία. 

Ζητούμε: 

1. Την διεύρυνση του αριθμού των καταρτιζομένων εκπαιδευτικών στην ΑΣΠΑΙΤΕ από τους πίνακες προϋπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση ζητάμε να εισάγονται στην ΑΣΠΑΙΤΕ κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί από τους πίνακες των αναπληρωτών και με τη σειρά που βρίσκονται σε αυτούς πριν το διορισμό τους. 

2. Να καλυφθούν  άμεσα (τη φετινή χρονιά) και οι 80 θέσεις από τους πίνακες αναπληρωτών, προχωρώντας προς τα κάτω στους πίνακες προϋπηρεσίας (και όχι μόνο από το 30μηνο προϋπηρεσίας και  το 24μηνο προϋπηρεσίας με ΑΣΕΠ). 

3. Την εισαγωγή στην προβλεπόμενο επιμόρφωση για το 2010 – 11 όλων των εκπαιδευτικών ΤΕ που έχουν τις προϋποθέσεις διορισμού (30μηνο). 

  1. Να δημιουργηθούν τμήματα και σε άλλες πόλεις (εκτός Αθηνών).