Ημέρα: 21/09/2010

ΚΡΙΤΗΡΙΑ-ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Posted on


Σκόνη έχουν γίνει οι διακηρύξεις της Υπουργού Παιδείας για την αξιοκρατία στις επιλογές των στελεχών της εκπαίδευσης. Πως γίνεται, άραγε, αν τα πράγματα είναι έτσι όπως τα παρουσιάζει η Υπουργός Παιδείας, κάθε φορά που αλλάζουν  οι κυβερνήσεις να αλλάζουν και τα στελέχη της εκπαίδευσης, από τους προϊσταμένους  εκπαίδευσης μέχρι τους διευθυντές των σχολείων;

Με αυτή τη νοοτροπία αντιμετωπίστηκαν οι επιλογές των στελεχών, οι αλλαγές στη σύνθεση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων (δύο φορές σε λίγους μήνες), τα “δωράκια” στα «δικά μας παιδιά» (περιφερειακούς διευθυντές, προέδρους οργανισμών κ.λπ.) που βαφτίζονται εξ οφίτσιο σχολικοί σύμβουλοι (διάταξη στο νέο νόμο της δια βίου), και ο κατάλογος συνεχίζεται…..

Σε πρόσφατο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας  & Διά Βίου Μάθησης (Φ.361.23/7/11079,112094/Δ1, 29-9-2010) με θέμα:  «Διευκρινίσεις για τη διαδικασία πλήρωσης κενών – κενούμενων θέσεων διευθυντών – υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, προϊσταμένων δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων», αφού αναφέρεται πως λαμβάνονται υπόψη τα προβλεπόμενα από τη νέα νομοθεσία, προστίθεται και το εξής αμίμητο:  Σε περίπτωση που το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο κρίνει ότι κάποιος από τους υποψήφιους δε θα είναι αποτελεσματικός στην άσκηση των διευθυντικών καθηκόντων, αν και υπερτερεί κατά την αποτίμηση των κριτηρίων επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης και των κριτηρίων υπηρεσιακής κατάστασης και διοικητικής εμπειρίας (άρ. 14 Ν. 3848/2010), δικαιολογεί πλήρως και ειδικώς την απόφασή του”. Με άλλα λόγια, «βάλτε παντού “δικούς μας ανθρώπους”» ανεξάρτητα από κριτήρια, «αρκεί να βρείτε και κάτι για να το αιτιολογήσετε». Σας δίνουμε και το γενικό επιχείρημα:  “Μη  αποτελεσματικός για την άσκηση των διευθυντικών καθηκόντων”. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »