ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ

Posted on Updated on


Ο.Λ.Μ.Ε.                                                                                

Ερμού & Κορνάρου 2

ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255

FAX: 210 32 27 382

email:olme@otenet.gr

www.olme.gr                                                              Αθήνα, 8/9/10

                                     ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ

            Κυρία Υπουργέ,

            Κυρίες, Κύριοι Βουλευτές,  

Χωρίς κανένα διάλογο ή διαπραγμάτευση το Υπουργείο Παιδείας προωθεί μια σειρά εργασιακά ζητήματα που αφορούν τον κλάδο των εκπαιδευτικών. Συνεχίζεται δηλαδή από το Υπουργείο Παιδείας η τακτική της ρύθμισης εργασιακών θεμάτων χωρίς καμιά διαπραγμάτευση με τα συλλογικά όργανα των εκπαιδευτικών και μάλιστα ενάντια στα στοιχειώδη δικαιώματά τους.

Πιο συγκεκριμένα η προωθούμενη ρύθμιση στο νομοσχέδιο  για την «ανάπτυξη της διά βίου μάθησης και άλλες διατάξεις» (άρθρο 26 παρ. 10) που προβλέπει την υποχρεωτική διάθεση των εκπαιδευτικών για πλήρες ωράριο (ή και για συμπλήρωση ωραρίου) από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα ΙΕΚ και μάλιστα κατά προτεραιότητα, είναι απαράδεκτη, από κάθε άποψη, εκπαιδευτική και εργασιακή.

Η ρύθμιση αυτή τινάζει στον αέρα το εργασιακό στάτους των μόνιμων εκπαιδευτικών, κυρίως όσων εργάζονται στην δευτεροβάθμια τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Τα ΙΕΚ, όχι μόνο δεν ανήκουν στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά με το νέο νομοσχέδιο μεταφέρονται άμεσα στην Τοπική  Αυτοδιοίκηση. Οι εκπαιδευτικοί ουσιαστικά μεταφέρονται χωρίς τη θέλησή τους έξω από το εκπαιδευτικό σύστημα.

Η ομοσπονδία μας έχει προτείνει λύσεις που αφορούν τόσο της οργάνωση της δευτεροβάθμιας τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη και τα νέα δεδομένα (παιδαγωγικά, επαγγελματικά και νομοθετικά) που έχουν εντωμεταξύ προκύψει, όσο και την καλύτερη αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Είναι γνωστό πως το πτυχίο του επαγγελματικού επιπέδου 3, σύμφωνα με την οδηγία 36/2005 της Ε.Ε., που επικυρώθηκε και από τη χώρα μας, αποκτάται υποχρεωτικά με ένα χρόνο σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που προσφέρεται μετά το Λύκειο. Δηλαδή, πρακτικά, το πτυχίο που έδινε μέχρι τώρα το ΕΠΑΛ, ή το ΤΕΕ και το ΤΕΛ παλαιότερα, θα  είναι κατώτερου επιπέδου, δηλ. επιπέδου 2. Έτσι, αν δεν παρθούν τα κατάλληλα μέτρα, βρισκόμαστε μπροστά σε μια ακόμη πολιτική υποβάθμισης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Η πρότασή μας:

Η άμεση θεσμοθέτηση Μεταλυκειακού Έτους Ειδίκευσης οργανικά ενταγμένου στα Επαγγελματικά Λύκεια, που θα αξιοποιεί την υποδομή και το εκπαιδευτικό προσωπικό τους (άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος για οποιαδήποτε διάθεσή τους στα ΙΕΚ ή σε άλλη δομή). Το έτος αυτό θα μπορεί να περιλαμβάνει το σύνολο των ειδικοτήτων που παρέχονται σήμερα, αλλά και όποια άλλη κριθεί αναγκαίο να δημιουργηθεί με βάση τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, και θα καταργεί-ενσωματώνει σε αυτό κάθε άλλη μορφή αρχικής επαγγελματικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Από αυτή τη δομή πρέπει να χορηγείται και το επαγγελματικό επίπεδο 3. Με τα χαρακτηριστικά του δημόσιου και δωρεάν σχολείου.  Άλλωστε σε αυτό είχε δεσμευτεί και προεκλογικά η κυβέρνηση με το πρόγραμμά της για την ΤΕΕ.

Με βάση όλα τα παραπάνω ζητάμε να αποσυρθεί η σχετική διάταξη του νομοσχεδίου (άρθρο 26 παρ. 10) και να γίνουν αποδεκτές οι τεκμηριωμένες προτάσεις μας. Όσον αφορά την άμεση αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού (μέχρι τη θεσμοθέτηση και λειτουργία του μεταλυκειακού έτους), μπορεί να ληφθούν υπόψη τόσο οι δεύτερες αναθέσεις αλλά και η δυνατότητα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε παρεμφερή επιστημονικά αντικείμενα.

Advertisements