ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ: ΠΡΩΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Posted on Updated on


  Α. Το νομοσχέδιο και η εισηγητική του έκθεση χρησιμοποιούν τον ψευδεπίγραφο τίτλο ‘’αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού’’ , για να συγκαλύψουν την πολύπλευρη απαξίωση του ρόλου, των εργασιακών του δικαιωμάτων και του βιοτικού  επιπέδου των εκπαιδευτικών. Το νομοσχέδιο ολοκληρώνει ένα μεσαιωνικό εργασιακό καθεστώς για τους εκπαιδευτικούς , που ξεκίνησε με την αντιδραστική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1997.Ιδιαίτερα αντιδραστικές αποδεικνύονται οι ρυθμίσεις του για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς , καθώς με τις ρυθμίσεις για το δόκιμο εκπαιδευτικό και τον μέντορα δίνεται χαριστική βολή στην εργασιακή τους ασφάλεια και μονιμότητα. Ανά πάσα στιγμή θα είναι στο έλεος της μη μονιμοποίησης και μετάταξης. Πρόκειται για μια προσπάθεια χειραγώγησης και καθυπόταξης των συνειδήσεων των εκπαιδευτικών σε μια κρίσιμη στιγμή της επαγγελματικής τους πορείας , αυτή της εισόδου στο επάγγελμα. Για να κριθεί επαρκής και μόνιμος ο δόκιμος εκπαιδευτικός θα πρέπει να μάθει να υποτάσσεται στην ιεραρχία της εκπαίδευσης , ν΄ αποδέχεται την κρατική διδακτική και την κυρίαρχη ιδεολογία για τη μάθηση και τη σχολική γνώση. Θα πρέπει να μάθει ως εργαζόμενος να υποτάσσεται στον εργοδότη του , το Υπουργείο Παιδείας , ν ΄ αποδέχεται την πολιτική του και να συμμορφώνεται στις απαιτήσεις του. Η θεσμοθέτηση του μεσαιωνικού θεσμού της μαθητείας στρέφεται ενάντια στην παιδαγωγική ελευθερία και αποτελεί βασικό μηχανισμό χειραγώγησης του εκπαιδευτικού έργου. Από την άποψη αυτή δεν αφορά μόνο τους νεοδιόριστους συναδέλφους , αλλά όλους μας. 

Β. Ο ενιαίος τρόπος πρόσληψης των εκπαιδευτικών οδηγεί σε οριστική απαξίωση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. Τα πτυχία των πανεπιστημίων δεν μπορούν από μόνα τους να θεμελιώσουν ούτε την πρόσληψη ωρομίσθιου ή αναπληρωτή εκπαιδευτικού. Η πρόσληψη μέσω Α.Σ.Ε.Π , όλων των εργασιακών κατηγοριών του κλάδου γίνεται για να κλείσει σε μεγάλο βαθμό η στρόφιγγα , όχι μόνο των μονίμων διορισμών, αλλά και των αναπληρωτών και να ενδυναμωθεί το καθεστώς της μαύρης εργασίας στην εκπαίδευση. Δεν πρέπει να παραπλανούν οι ψευδεπίγραφες κυβερνητικές διακηρύξεις για το θεσμό του αναπληρωτή με μειωμένο εργασιακό ωράριο, πρόκειται για συγκαλυμμένη μορφή ωρομισθίας και για προσπάθεια να συνεχισθεί η ίδια κατάσταση στα σχολεία. Παράλληλα και οι αναπληρωτές για να έχουν δουλειά και εργασιακό μέλλον, θα πρέπει, μέσω των εξετάσεων του Α.Σ.Ε.Π να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση τους προς τα κυρίαρχα παιδαγωγικά δόγματα τα οποία στηρίζουν τη σημερινή αστική εκπαίδευση. 

Γ. Το νομοσχέδιο θεσμοθετεί τη λεγόμενη αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Στην πραγματικότητα κάνει το πρώτο βήμα για την επαναφορά του επιθεωρητισμού στην εκπαίδευση, ύστερα από τις πολλές , φιλότιμες αλλά πάντα αποτυχημένες προσπάθειες των δύο κομμάτων (ΠΑΣΟΚ – ΝΔ) να τον επαναφέρουν τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Μόνο που δεν πρόκειται για τον παλιό επιθεωρητισμό της εποχής της εθνικοφροσύνης, αλλά για μια νέα μορφή,πιο εκσυγχρονισμένη και πιο επικίνδυνη. Επιθεωρητής θα είναι το κράτος για λογαριασμό των απαιτήσεων της αγοράς. Η αυτοαξιολόγηση όσο κι αν προσπαθεί να εμφανισθεί ως μορφή ελεύθερης αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου, που γίνεται από τα ίδια τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς, είναι στην πραγματικότητα μια μορφή κρατικής αξιολόγησης και χειραγώγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί καλούνται να γίνουν επιθεωρητές του εαυτού τους με κριτήρια και στόχους για το εκπαιδευτικό έργο που θέτουν το κράτος και η αγορά. Είναι συνήθως η μία πλευρά της αξιολόγησης που γίνεται στα εκπαιδευτικά συστήματα που κυριαρχούνται από τη νεοφιλελεύθερη λογική. Είναι η εσωτερική αξιολόγηση και συνήθως ακολουθεί η αξιολόγηση από εξωτερικούς κριτές.(εξωτερική).Τα ίδια τα θύματα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής καλούνται μ΄ αυτή τη μέθοδο αυτή να  αξιολογήσουν το βαθμό συμμόρφωσης  τους την κρατική πολιτική για την εκπαίδευση και τους στόχους της. Η δήθεν αντικειμενικότητα της διαδικασίας που συνήθως επικαλούνται οι υπερασπιστές της δεν τίποτα  περισσότερο από την αυτονόητη ταξική λειτουργία του κράτους και της εκπαίδευσης. (κοινωνική επιλογή , επιβολή  της κυρίαρχης ιδεολογίας , εμπορευματοποίηση της γνώσης) Το νομοσχέδιο μετατρέπει τον σύλλογο γονέων και το σχολικό συμβούλιο σε επιθεωρητή του εκπαιδευτικού έργου. Η θεσμοθέτηση της αυτοαξιολόγησης είναι το πρώτο, αλλά κρίσιμο βήμα για την προώθηση αλλαγών από τον  σκληρό πυρήνα του νεοφιλελευθερισμού στην εκπαίδευση. Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων, κατηγοριοποίηση των σχολείων , χρηματοδότηση σχολικών μονάδων ανάλογα με τον πίνακα κατάταξης τους, είναι τα κομμάτια του νεοφιλελευθέρου παζλ που ακολουθούν. 

  Οι  διαδικασίες της κοινωνικής λογοδοσίας που θεσμοθετούνται με το νομοσχέδιο , έχουν στόχο να συγκαλύψουν την κρατική ευθύνη για την κατάσταση της εκπαίδευσης και την εμφανίσουν ως αποκλειστική ευθύνη του εκπαιδευτικού σώματος. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αποδεικνύεται άριστος εφαρμοστής της θατσερικής λογικής, εκτός από την οικονομία, και στην εκπαίδευση.           

                                                                             ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΠΠΑΣ                  

                     www.chrreppascr.blogspot.com