Για τις εκπαιδευτικές άδειες

Posted on


ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΝΙΑΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εκπαιδευτικές άδειες

Για μια ακόμη φορά το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Ελλάδας με τη στάση που ακολουθούν και φέτος στο θέμα των εκπαιδευτικών αδειών, συνεχίζουν να απαξιώνουν και να προσβάλλουν τον εκπαιδευτικό κόσμο. Το ΥΠΕΠΘ χρόνια τώρα, με ευθύνη όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων της Ν. Δ. και του ΠΑΣΟΚ, διαιωνίζει μια απαράδεκτη κατάσταση πελατειακής, ρουσφετολογικής και κομματικής πρακτικής. Δεν εκδίδει προεδρικό διάταγμα με το οποίο να καθορίζει μετρήσιμα κριτήρια που θα βάλουν – επιτέλους- ένα τέλος σε όλο αυτό το αλισβερίσι, στο οποίο επιδίδονται κυβερνητικοί παράγοντες, προϊστάμενοι και μέλη του ΑΠΥΣΔΕ. Το ΑΠΥΣΔΕ όφειλε να μην ακολουθήσει τον απαράδεκτο αυτό τρόπο αντιμετώπισης των συναδέλφων και του κλάδου. Είχε τη δυνατότητα να καθορίσει ενιαία και μετρήσιμα κριτήρια που να ισχύουν για όλους.

Τόσο για αυτούς που θα συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια και θα επιλεγούν, όσο και για τους άλλους -ιδιαίτερα αυτούς- που δεν θα επιλεγούν, ώστε να γνωρίζουν και τους λόγους της μη έγκρισης της αίτησής τους. Εάν τα μέλη του ΑΠΥΣΔΕ, ήθελαν να ακολουθηθεί μια δίκαιη διαδικασία μπορούσαν να αξιοποιήσουν την πρόταση που καταθέσαμε αρχικά, η οποία περιέγραφε αντικειμενικά κριτήρια, που να μπορούν πράγματι να εκτιμηθούν από όλους και μάλιστα καθόριζε τα αντίστοιχα μόρια. Τα κριτήρια αυτά δεν είχαν αξιολογική χροιά γιατί δεν αφορούσαν αξιολόγηση των προσόντων ή της προσωπικότητας των συναδέλφων αλλά για απλή καταγραφή αντικειμενικών και μετρήσιμων παραμέτρων. Τα κριτήρια αυτά ήταν παρόμοια με αυτά που τηρούνται και σε άλλες διαδικασίες κρίσεων. Η πρόταση αυτή δυστυχώς δεν εγκρίθηκε από κανένα μέλος του ΑΠΥΣΔΕ. Το ΑΠΥΣΔΕ όχι μόνο μπορούσε να ακολουθήσει μια δίκαιη διαδικασία, αλλά ήταν υποχρεωμένο να το κάνει. Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια μπορούν τα ίδια να συγκεκριμενοποιούν τον τρόπο με βάση τον οποίο παίρνουν τις αποφάσεις τους, όταν το νομοθετικό πλαίσιο σε μια σειρά από διαδικασίες που εμπεριέχουν κρίσεις συναδέλφων δεν αποσαφηνίζει τα κριτήρια με βάσει τα οποία πρέπει να γίνεται η επιλογή τους. Στην υποχρέωσή του αυτή στηρίχθηκε το ΑΠΥΣΔΕ όταν –ομόφωνα- αποφάσισε την αναλογική κατανομή του αριθμού των αδειών στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας με βάση τον αριθμό των αιτήσεων των συναδέλφων. Το ΑΠΥΣΔΕ, δηλαδή, επέλεξε ένα συγκεκριμένο κριτήριο για να βοηθηθεί στις επιλογές του, εφόσον ο νόμος για τις εκπαιδευτικές άδειες δεν περιέχει κάτι σχετικό. Τον ίδιο δρόμο μπορούσε να ακολουθήσει αποφασίζοντας μετά από συζήτηση και άλλα μετρήσιμα κριτήρια, τα οποία θα εφάρμοζε και στη συνολική διαδικασία. Από ορισμένα μέλη του ΑΠΥΣΔΕ προσχηματικά έγιναν αποδεκτά τα κριτήρια που καταθέσαμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, πριν προχωρήσει η διαδικασία της επιλογής. Η αποδοχή από την πλευρά τους κριτηρίων που καταθέσαμε και έχουν σχέση με την προϋπηρεσία, την ηλικία, παλαιότερη αίτηση, απόκτηση Master, εγγραφή β΄ έτους σπουδών χωρίς άδεια, κ ά. αποδείχθηκε φραστική, αφού καθόλου, ή συγκυριακά εφαρμόστηκαν σε ορισμένους συναδέλφους αλλά όχι για όλους. Με αποτέλεσμα για άλλους να ισχύουν κάποια από αυτά και για άλλους τα ίδια ακριβώς να μην παίρνονται υπόψη. Για αυτό και το ΑΠΥΣΔΕ δεν έχει άποψη για ποιους λόγους απέρριψε, όσους από τους συναδέλφους αποφάσισε να μην τους δοθεί εκπαιδευτική άδεια. Με την πρόταση που ενέκρινε υλοποίησε προειλημμένες αποφάσείς για το ποιοι θα πάρουν άδεια και ποιοι όχι. Αυτό επιβεβαιώνει και η αποδοχή από τα μέλη του, χωρίς καμία αλλαγή της αρχικής πρότασης που κατατέθηκε από τον περιφερειακό Διευθυντή. Τη διαμορφωμένη αυτή κατάσταση, όχι μόνο δεν εγκρίναμε και καταψηφίσαμε, αλλά και δεν νομιμοποιήσαμε. Δεν συμμετείχαμε σε διαδικασία πρόσθεσης ή αφαίρεσης ονομάτων από την προτεινόμενη λίστα η οποία ήταν προϊόν προεπιλεγμένων αποφάσεων. Απείχαμε από μια αφερέγγυα επιλογή και απόρριψη συναδέλφων, γιατί δεν τηρήθηκε καμία διαδικασία που να στηρίζεται σε κριτήρια δικαιοκρισίας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας. Σε σχέση με τις παρατάσεις αδειών, επισημαίνουμε ότι εγκρίναμε τις αιτήσεις όλων των συναδέλφων που είχαν τις προϋποθέσεις με τη διευκρίνιση ότι καθοριστικός λόγος της στάσης αυτής της κίνησής μας, είναι η θέση του κλάδου ότι, όλοι όσοι συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα δικαιούνται εκπαιδευτική άδεια. Η τοποθέτησή μας αυτή δεν συνεπάγεται καμία συναίνεση στη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην αρχική επιλογή τους, την οποία όπως και τότε, έτσι και τώρα θεωρούμε διαδικασία πελατειακή. Για τη Συμμαχία των Ενιαίων Αγωνιστικών Κινήσεων, η διαδικασία χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη της απαιτητικότητας που πρέπει να επιδείξει ο κλάδος για την προώθηση συνολικά των θέσεων του για την επιμόρφωση. Ταυτόχρονα και ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων πελατειακών πρακτικών που επιδίδονται Υπουργείο, Διευθύνσεις και κομματικοί αιρετοί (αποσπάσεις για τις ανάγκες της υπηρεσίας, αποσπάσεις νεοδιόριστων και πάσης φύσης άλλες αποσπάσεις χωρίς κριτήρια, κ.ά.) πρέπει να επιβάλλει ο κλάδος, με τον αγωνιστικό συντονισμό των ΕΛΜΕ, κριτήρια δικαιοκρισίας διαφάνειας και αντικειμενικότητας σε όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές των καθηγητών και στις εκπαιδευτικές άδειες. Σε μια τέτοια κατεύθυνση η κίνησή μας είναι διατεθειμένη με πρωτοβουλίες και πράξη να συμβάλλει.