Ενιαία Αγωνιστική κίνηση για το ΠΥΣΔΕ Ν. Αχαίας: ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

Posted on


 Grad diploma Συνάδελφοι-ισσες

Έχει γίνει πια φανερό σε όλους ότι το σύστημα των υπηρεσιακών μεταβολών (διορισμοί-οργανικές θέσεις-μεταθέσεις-υπεραριθμίες-τοποθετήσεις-διαθέσεις-διάσπαση του ΠΕ04) οι επιλογές για στελέχη εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικές άδειες κλπ, σε συνδυασμό με τη βαθιά νόθευση των μοριοδοτήσεων και τις ειδικές κατηγορίες (π.χ. πολυτεκνία) από τη μια, τις χωρίς θεσμικές αρχές στις αποσπάσεις από την άλλη, αλλά και τις προφορικές «συνεντεύξεις», έχει χρεοκοπήσει πλήρως.

 Η ευθύνη είναι διαχρονική και βαραίνει όλες τις κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ των τελευταίων 20χρόνων. Έχει οδηγήσει σκόπιμα στη συρρίκνωση των οργανικών θέσεων, σε διαφθορά των συνειδήσεων, σε τεράστιες αδικίες, σε υπερεκτίμηση του ρόλου των αιρετών στα Υ.Σ., σε πελατειακές σχέσεις και σε νόθευση των συσχετισμών στα συνδικάτα.

Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει όσο το δυνατό συντομότερο να μπει ένα καινούργιο, δίκαιο, αξιόπιστο και κοινά αποδεκτό σύστημα στη θέση τους, που θα δώσει λύση στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην κατεύθυνση των θέσεων-προτάσεων της ΟΛΜΕ στο μεγαλύτερο μέρος.

Σταχυολογούμε μερικά από τα κυριότερα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και που τα βλέπουμε καθημερινά στα σχολεία μας.

Οι διορισμοί, μετά την κατάργηση της επετηρίδας, γίνονται από πολλές επετηρίδες, ούτε γίνονται με τις πραγματικές ανάγκες των περιοχών μετάθεσης και των σχολείων, με αποτέλεσμα να έχουμε πληθώρα συναδέλφων σε κάποιες ειδικότητες και ελλείψεις σε άλλες, που αποτελούν το εκρηκτικό μίγμα του συστήματος διαφθοράς και προβλημάτων.

Το ίδιο ισχύει και για τις μεταθέσεις, όπου από πέρυσι το υπουργείο δεν ζητάει ούτε καν τις εισηγήσεις των ΠΥΣΔΕ (!!!) για τα κενά και τα πλεονάσματα που υπάρχουν σε κάθε περιοχή και μεταθέτει κατά το δοκούν, ενώ πριν τις έχει νοθεύσει με άναρχες αποσπάσεις νεοδιορίστων και σε εξωσχολικές υπηρεσίες (οι περισσότερες έξω και από το ΚΥΣΔΕ), που έχουν φτάσει τις 12.000 το χρόνο, εξαιρουμένων των εντός ΠΥΣΔΕ!

 Άλλη σοβαρή παρενέργεια είναι η δραματική αύξηση τα τελευταία χρόνια του αριθμού των συναδέλφων που βρίσκονται χωρίς οργανική θέση (περί τις 20000 πανελλαδικά) και βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, μετακινούμενοι κάθε χρόνο από σχολείο σε σχολείο. Αν προστεθούν αναπληρωτές και ωρομίσθιοι (περί τους 20000), το 40% δεν εργάζεται με οργανική θέση.

Αν σ’ αυτά προσθέσουμε και τον τρόπο διορισμού, τοποθετήσεων υπεραριθμιών των ήδη χιλιάδων πολυτέκνων – χωρίς την εκτίμηση των πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών, αλλά μόνο των κοινωνικών, τότε δημιουργείται ένα συμπληρωματικό εκρηκτικό μείγμα που φέρνει επί πλέον προβλήματα και συγκρούσεις μεταξύ των συναδέλφων. Και τέλος θα αναφερθούμε ειδικά σε όλα σχεδόν τα είδη του αίσχους των αποσπάσεων που όλο και αυξάνονται δραματικά τα τελευταία χρόνια και οι οποίες γίνονται χωρίς κανένα κριτήριο, συνήθως με πλήρη νόθευση των μορίων θέσης, ανεξέλεγκτα και χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

Απέναντι σε όλη αυτή τη κατάσταση πρέπει συνάδελφοι να ορθώσουμε το ανάστημα μας και να θέσουμε από την αρχή ένα καινούργιο πλαίσιο με αρχές και κανόνες που θα διέπει όλο το πλέγμα των υπηρεσιακών μεταβολών από τον προσδιορισμό των οργανικών θέσεων και τις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις βελτιώσεις μέχρι τις αποσπάσεις και τις διαθέσεις.

Το πλαίσιο αυτό θα στηρίζεται μόνο σε μετρήσιμα κριτήρια σύμφωνα με το πνεύμα των προτάσεων της ΟΛΜΕ. Ειδικότερα, όσο αφορά τις εσωτερικές αποσπάσεις στα ΠΥΣΔΕ, καταθέτουμε ένα πρώτο πλαίσιο αρχών:

1. Ικανοποιούνται όλες οι αποσπάσεις που δεν συγκρούονται μεταξύ τους (αρκεί να υπάρχει θέση στο σχολείο που ζητάει να αποσπαστεί ο συνάδελφος και ύστερα από αντικατάσταση στη δική του θέση).

Μοριοδότηση για όλες τις άλλες περιπτώσεις αποσπάσεων (πχ όταν ζητούν περισσότεροι από ένας την ίδια θέση πιθανά και με σύστημα αρνητικής μοριοδότησης, όπως έχει προτείνει και προηγούμενο ΔΣ της Α ΕΛΜΕ Αχ).

2. Στις αποσπάσεις σε γραφεία ο αποσπασμένος παίρνει τα μόρια του πλησιέστερου στο γραφείο σχολείου και όχι της οργανικής, πολύ δε περισσότερο της προσωρινής θέσης του και για πάνω από ένα χρόνο με ταυτόχρονη δημιουργία λειτουργικού κενού στη θέση του, όπως επιμείναμε και έγινε φέτος για όλα τα στελέχη εκπαίδευσης.

3. Ειδικά οι προσωρινά τοποθετημένοι συνάδελφοι επανατοποθετούνται σε άλλο σχολείο αν δεν καλύπτουν ωράριο στο σχολείο που αρχικά τοποθετήθηκαν πριν τις 11 Σεπτέμβρη.

4. Οι αποσπασμένοι τοποθετούνται σε σχολεία με το αντίστοιχο πραγματικό ωράριο που είχαν στο σχολείο προέλευσης ( όχι δηλαδή στις αποσπάσεις που στόχο έχουν το βόλεμα ημετέρων σε σχολεία με μικρότερο ωράριο και φόρτωμα του ωραρίου στους εναπομείναντες στο σχολείο απ’ όπου αποσπάται ο συνάδελφος) και πάντα στην κατεύθυνση της ισοκατανομής του διδακτικού έργου (που πρέπει να γίνεται και σε όλα τα επίπεδα) σε περίπτωση περίσσειας συναδέλφων σε μια ειδικότητα.

5. Δημιουργία «πλαφόν» αριθμού αποσπάσεων ανά δεκαετία (πχ 3αποσπάσεις/10ετία).

6. Όλες οι αποσπάσεις να ολοκληρώνονται μέχρι την έναρξη των μαθημάτων (11 Σεπτέμβρη).

6. Οι αιτήσεις οφείλονται να γίνονται σε χρόνο έγκαιρο και ικανό για την πληροφόρηση των συναδέλφων και με δημοσιευμένα τα κριτήρια με τα οποία πραγματοποιούνται.

 Συναδέλφοι-ισσες Πάνω το πλαίσιο αυτών των αξόνων θα κινηθεί η στάση του αιρετού μας στην διαδικασία των εσωτερικών αποσπάσεων, που πρόκειται να ξεκινήσει, απ’ ότι φαίνεται, στα μέσα Ιουλίου στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας. Πάτρα 29/6/2009