ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΝΙΑΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Posted on


ταλλιρο

Ενημερωτικό

Με το τέλος της χρονιάς θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους συναδέλφους για ζητήματα που απασχόλησαν όλο το προηγούμενο διάστημα το ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Ελλάδας, για τη στάση που κράτησε η Συμμαχία Ενιαίων Αγωνιστικών Κινήσεων, για τα συμπεράσματα που βγάζουμε  από τη λειτουργία του ΑΠΥΣΔΕ, καθώς και για τις προτάσεις που καταθέτουμε για να συμβάλουμε από κοινού με τον κλάδο και να επιδράσουμε στη διαμορφωμένη κατάσταση.

Ζητήματα υπηρεσιακών αλλαγών

Το συμβούλιο απασχόλησαν ζητήματα διεκπεραίωσης υπηρεσιακών αλλαγών, όπως: απαλλαγές Διευθυντών και Υποδιευθυντών σχολείων, χορήγηση αδειών άνευ αποδοχών, διακοπή υπηρεσιακών αδειών, κ.ά. Σε όλα τα παραπάνω, καθώς και σε άλλα παρόμοια ζητήματα δώσαμε την έγκρισή μας, αφού οι αλλαγές που αναφέρονταν στις αιτήσεις των συναδέλφων ήταν και επιθυμίες τους.

Απαλλαγή Διευθυντή από τα καθήκοντά του από σχολείο του Αγρινίου

Δεν συμφωνήσαμε και δεν δώσαμε την έγκρισή μας στη συγκεκριμένη αίτηση απαλλαγής από τα καθήκοντα του Διευθυντή. Ο συνάδελφος ήδη είχε κάνει χρήση άλλων νομοθετικών διατάξεων και είχε φύγει από το σχολείο του, για να εξασκήσει καθήκοντα σε βουλευτικό γραφείο. Το ΑΠΥΣΔΕ εκ των υστέρων ενέκρινε την απόσπασή του!

Θεωρούμε ότι όλες οι αποσπάσεις που δε γίνονται για να ασκήσουν οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικά καθήκοντα  πρέπει να καταργηθούν.

Ακρόαση εκπαιδευτικού σχετικά με τις επιλογές σε ΓΡΑΣΕΠ του ν. Ηλείας

Το ΑΠΥΣΔΕ μετά από τρεις μήνες (!) αποδέχθηκε το αίτημα του συνάδελφου Κωσταρά Φώτη, πρώην προέδρου της ΕΛΜΕ Ηλείας, να παρευρεθεί και να αιτιολογήσει τις ενστάσεις που είχε καταθέσει, για τη μη τήρηση της εκπαιδευτικής νομιμότητας στην τοποθέτηση της υπεύθυνης του ΓΡΑΣΕΠ Βάρδας. Αρνήθηκε όμως η οποιαδήποτε απόφασή του να έχει άμεση εφαρμογή και να είναι εκτελεστέα από την Περιφερειακή Διοίκηση. Θεώρησε ότι η υπόθεση του συναδέλφου, παρά το ότι ενεπλάκησαν τόσο ο προϊστάμενος Αχαΐας, με την προφορική εντολή του για ανάκληση απόσπασης(!), όσο και ο Περιφερειάρχης, που ενέκρινε τη συνολική διαδικασία και παραβίασε τις προβλεπόμενες ημερομηνίες της εγκυκλίου, δεν το αφορά. Αποφάσισε ότι το θέμα αφορά το ΠΥΣΔΕ Ηλείας. Δεν αποδέχθηκε ούτε την πρόταση που καταθέσαμε, να πάρουμε απόφαση επί των ενστάσεων και η εφαρμογή της να εναπόκειται στη δικαιοδοσία του Περιφερειάρχη. Τα μέλη του ΑΠΥΣΔΕ αρνήθηκαν, δηλαδή, τη δυνατότητα στο συνάδελφο να μπορεί να βρει τη δικαίωσή του στη βάση εκπαιδευτικών εγκυκλίων που παραβιάστηκαν. Σε όλη τη συζήτηση που ακολούθησε στηρίξαμε τις ενστάσεις του συναδέλφου για παραβιάσεις που έγιναν με ευθύνη του ΥΠΕΠΘ, το οποίο απάντησε μετά από τέσσερις μήνες (!) για το ποια διαδικασία έπρεπε να είχε ακολουθηθεί και νομιμοποίησε και κάλυψε τους προϊσταμένους της Ηλείας, της Αχαΐας και τον Περιφερειακό Διευθυντή.

Επιμένουμε ότι ΥΠΕΠΘ και Διοικήσεις παραβίασαν τη νομιμότητα και δεν εφάρμοσαν αυτό που κατά κόρον οι ίδιες οι υπηρεσίες τους ακολουθούν, όταν αρνούνται να παραλάβουν και να αποδεχθούν αιτήσεις εκπρόθεσμες και μη σύννομες με τις εκπαιδευτικές εγκυκλίους για οποιαδήποτε ζητήματα αφορούν υπηρεσιακές μεταβολές συναδέλφων.

Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει αποδεκτό το αίτημα του κλάδου, οι ενστάσεις των συναδέλφων να μπορούν να συζητιούνται και σε δευτεροβάθμιο επίπεδο στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Περιφερειακή Διεύθυνση,

στις Διευθύνσεις και στα Γραφεία

Το ΑΠΥΣΔΕ έκανε αποδεκτές τις προτάσεις του Περιφερειακού Διευθυντή, των Προϊσταμένων των νομών, των γραφείων, των γραφείων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Φυσικής Αγωγής για το ποιοι και πόσοι συνάδελφοι θα αποσπαστούν στα γραφεία.

Καταγράψαμε την έντονη διαφωνία μας στη ρουσφετολογική, πελατειακή και κομματική συνολική διαδικασία με τους χιλιάδες αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στα γραφεία, αντί στα σχολεία και η οποία αλλοιώνει το δίκαιο σύστημα των μεταθέσεων. Ζητήσαμε τουλάχιστον να ισχύει, όταν επιλέγουν οι ίδιοι συνάδελφοι να είναι γραμματείς, να παίρνουν τα μόρια της θέσης που εργάζονται και όχι αυτής που τοποθετούνται. Αρνηθήκαμε ακόμη να συναινέσουμε στην παρωδία, τα μέλη του ΑΠΥΣΔΕ να εγκρίνουν σε ορισμένα γραφεία μεγαλύτερο αριθμό αποσπάσεων από αυτόν που ίσχυε πέρσι Ανέθεσαν, δηλαδή, ακόμη και αυτή την δικαιοδοσία της επιλογής που έχουν, που είναι υποτίθεται δική τους υπόθεση, να την κάνει ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας, δηλαδή να την κάνουν οι παρατρεχάμενοί του. Προφανώς, μετά και από νέες ρουσφετολογικές επικοινωνίες με τους ενδιαφερόμενους (!),αφού ούτε πρόσωπα θα γνωρίζουν, ούτε στοιχεία έχουν.

Θεωρούμε ότι οι αποσπάσεις αυτές για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρέπει να καταργηθούν, και οι συνάδελφοι να απορροφηθούν στα σχολεία. Αντίστοιχος αριθμός εκπαιδευτικών μπορεί να καλύψει άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες, για παράδειγμα αυτή της επιμόρφωσης και τα γραφεία να στελεχωθούν με μόνιμο διοικητικό προσωπικό.  

Ο κλάδος πρέπει να ασχοληθεί πιο αποφασιστικά με αυτό το ζήτημα. Εκτιμάμε ότι οι ΕΛΜΕ οφείλουν να επιμείνουν και στην πράξη να κατοχυρώσουν μια αντιστρέψιμη πορεία. Όσοι αποσπώνται στα γραφεία και είναι στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ να μην τοποθετούνται εικονικά στα σχολεία, αλλά να παραμένουν στη διάθεση και να παίρνουν τα μόρια της έδρας του νομού.

Συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών

Το Διοικητικό Εφετείο Πατρών, δικαίωσε με πρόσφατη απόφασή του την δικαστική προσφυγή του συνάδελφου Λαζανά Αλέξη, γιατί το ΑΠΥΣΔΕ πριν από τρία χρόνια δεν ενέκρινε την αίτησή του να του παραχωρηθεί εκπαιδευτική άδεια και κάλεσε το Υπηρεσιακό Συμβούλιο να πράξει τα νόμιμα.

Τα μέλη του  ΑΠΥΣΔΕ αρνήθηκαν να αποδεχθούν τόσο το αίτημα της προσωρινής αναβολής της συζήτησης που ζήτησε ο συνάδελφος, ώστε να υποβάλει μέσω του δικηγόρου του υπόμνημα υποστήριξης της δικαστικής του δικαίωσης, αλλά αρνήθηκαν και το αναφαίρετο δικαίωμά του, της προσωπικής του ακρόασης, για να υπερασπιστεί έστω ο ίδιος τη δικαίωσή του. Στη συνέχεια, προχώρησαν σε μια πρωτοφανή ενέργεια αυθαιρεσίας. Απέρριψαν εκ νέου την αίτησή του, ανατρέχοντας εκ των υστέρων, μετά από τρία χρόνια και επικαλούμενοι τα πελατειακά κριτήρια που περιγράφει ο νόμος για τις εκπαιδευτικές άδειες (!!!), αντί να εμμείνουν στο σκεπτικό της προηγούμενης απόφασής τους, ότι δεν επαρκούσαν οι πιστώσεις, με βάση το οποίο δεν είχαν αποδεχθεί τότε την αίτηση του συναδέλφου. Παραβλέποντας τα νέα δικαστικά, αλλά και τα εκπαιδευτικά δεδομένα, ότι ο συνάδελφος πλέον έχει τελειώσει το μεταπτυχιακό και η εκ των υστέρων αποδοχή της αίτησής του μόνο ηθική δικαίωση του δίνει, αρνήθηκαν να εγκρίνουν την άδεια του συναδέλφου και να καταστήσουν έτσι υπεύθυνο το ΥΠΕΠΘ για το μικρό αριθμό εκπαιδευτικών αδειών που παρέχει στον κλάδο.

Εκδίκαση πειθαρχικής υπόθεσης εκπαιδευτικού

Με αφορμή τη συζήτηση στο ΑΠΥΣΔΕ πειθαρχικού παραπτώματος εκπαιδευτικού από την Ηλεία και την ποινή που αποφάσισε το συμβούλιο, θέλουμε να καταθέσουμε κατ’ αρχήν, ότι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι με τη μόνιμη επικοινωνία με τα σχολεία, μέσα από τον αναγκαίο διάλογο και, όπου απαιτείται, και τις αναγκαίες συστάσεις, μπορούν, όταν προκύπτουν προβλήματα, να επαναφέρουν και να αποκαθιστούν καταστάσεις.

Σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα παραπάνω και με ανάλογες παρεμβάσεις να λύνονται προβλήματα που προκύπτουν, τότε οι οποιεσδήποτε ποινές του συμβουλίου πρέπει να έχουν ουσιαστικό χαρακτήρα. Το συμβούλιο πρέπει να παίρνει υπόψη του κατά πόσο και σε ποιο βαθμό και πολύ περισσότερο, όταν ανεπανόρθωτα έχει διαταραχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία μια τιμωρία μπορεί να συμβάλει στην αποκατάσταση του κλίματος ηρεμίας και να διαφυλάσσει την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Αλλιώς οι τιμωρίες δεν έρχονται να υπηρετήσουν τους λόγους για τους οποίους υποτίθεται δίνονται. Δυστυχώς μια τέτοια εξέλιξη δεν ακολουθήθηκε στην συγκεκριμένη περίπτωση.

Από κοινού να προωθήσουμε

Μπροστά στο συνέδριο εκτιμάμε ότι τα ζητήματα όλων των υπηρεσιακών μεταβολών των συναδέλφων, καθώς και άλλων προβλημάτων του εκπαιδευτικού κόσμου που έχουν σχέση με τα υπηρεσιακά συμβούλια πρέπει να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις που θα υπερασπίζονται εργασιακά δικαιώματα, παιδαγωγικές ελευθερίες και θα προωθούν καθεστώς δικαιοκρισίας, διαφάνείας, αντικειμενικότητας και δυνατότητας ελέγχου όλων των αποφάσεων. Μια τέτοια κατεύθυνση δεσμευόμαστε να προωθήσουμε όλο το δυναμικό που έχει αναφορά στη Συμμαχία των Ενιαίων Αγωνιστικών Κινήσεων Δυτικής Ελλάδας και σε συνεργασία και με άλλους συναδέλφους από αγωνιστικά σχήματα. Ακόμη δεσμευόμαστε, αμέσως με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, να συμβάλουμε στον αγωνιστικό συντονισμό των ΕΛΜΕ της περιοχής μας και εγκαινιάζοντας μέσα από πρωτοβουλίες και το κοινό συντονισμό όλων των αιρετών μετά από κοινές συναντήσεις με τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ, τους αντιπροσώπους σχολείων και τους συναδέλφους.