Στρατιωτική θητεία και ασφαλισμένοι στο δημόσιο


στρατος

αναγνώριση και εξαγορά στρατιωτικής θητείας Ν1358/1983

Η στρατιωτική θητεία και οι ασφαλισμένοι στο δημόσιο – Πότε απαιτείται η εξαγορά και πόσο κοστίζει – Ποιοι αναγνωρίζουν τον στρατό χωρίς να πληρώσουν

 

Του Γιώργου Κουτρουμάνη
Όσοι δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο, έχουν την δυνατότητα να αναγνωρίσουν το χρόνο της στρατιωτικής τους θητείας ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Η αναγνώριση αυτή μπορεί να υπολογιστεί για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή ακόμη και για την αύξηση της σύνταξης.

Οι βασικές ερωτήσεις που θα δημιουργηθούν σε όσους είναι ασφαλισμένοι στο δημόσιο, είναι οι εξής:

1. Πώς αναγνωρίζεται ο χρόνος στρατιωτικής θητείας στο Δημόσιο;

Στην αναγνώριση του συγκεκριμένου χρόνου διακρίνουμε δύο κατηγορίες :

* Αναγνώριση χωρίς καταβολή εισφορών
* Αναγνώριση με καταβολή εισφορών

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο που έχουν συμπληρώσει 25 συντάξιμα έτη μέχρι 31/12/1997. Για να συμπληρωθούν τα έτη αυτά συνυπολογίζεται και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας. Για όσους έχουν προσληφθεί μέχρι 31/12/1982 για τη συμπλήρωση της 25ετίας συνυπολογίζεται ο χρόνος δημόσιας υπηρεσίας και ο χρόνος στρατιωτικής θητείας. Για τους εργαζόμενους που προσελήφθησαν στο Δημόσιο μετά την 1/1/1983, συνυπολογίζεται ο χρόνος δημόσιας υπηρεσίας, ο χρόνος στρατιωτικής θητείας και ο χρόνος ασφάλισης σε οποιοδήποτε Ασφαλιστικό Ταμείο πριν το Δημόσιο για τη συμπλήρωση της 25ετίας.

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο που συμπλήρωσαν ή θα συμπληρώσουν 25 συντάξιμα έτη μετά την 1/1/1998. Σε αυτή την περίπτωση οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να συνυπολογίσουν τη στρατιωτική τους θητεία στα συντάξιμα έτη εάν δεν καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές. Η 5ετης υπηρεσία στο Δημόσιο είναι απαραίτητη προϋπόθεση στην δεδομένη κατηγορία.

2. Πόσο κοστίζει η καταβολή των εισφορών για την αναγνώριση της θητείας;

Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο που αναγνωρίζουν τη στρατιωτική θητεία με εξαγορά, θα πρέπει να καταβάλουν εισφορά ίση με 6,67% επί του βασικού μισθού όπως αυτός διαμορφώνεται την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για αναγνώριση, για κάθε μήνα στρατιωτικής θητείας που αναγνωρίζεται.

3. Τι ισχύει για όσους έχουν ασφαλιστεί μετά την 1η Ιανουαρίου 1993 στο δημόσιο;

Για όσους έχουν ασφαλιστεί μετά την 1/1/1993, ισχύουν ακριβώς τα ίδια. Η διαφορά είναι ότι η εισφορά 6,67% υπολογίζεται επί του συνόλου των αποδοχών και όχι επί του βασικού μισθού.

4. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την αναγνώριση;

* Πιστοποιητικό του Στρατολογικού Γραφείου στο οποίο αναφέρεται ο ακριβής χρόνος στρατιωτικής θητείας.
* Αίτηση στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος που θα αναγνωριστεί ( ολόκληρος η μέρος αυτού )
* Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης στο οποίο επισημαίνεται ο βασικός μισθός του εργαζόμενου που είναι απαραίτητος για τον υπολογισμό των εισφορών αν αυτές Και απαιτούνται.

Και μερικά παραδείγματα…

* Εργαζόμενος προσελήφθη στο Δημόσιο την 1/5/1984. Πριν την πρόσληψη του εκεί είχε εργαστεί στον Ιδιωτικό Τομέα και έχει συμπληρώσει 3.000 ένσημα στο Ι.Κ.Α. Επιπλέον έχει χρόνο στρατιωτικής θητείας 24 μήνες. Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος ανήκει στην πρώτη κατηγορία και έτσι μπορεί να αναγνωρίζει το χρόνο στρατιωτικής θητείας χωρίς να πληρώσει εισφορές αφού είχε συμπληρώσει περισσότερα από 25 συντάξιμα έτη στις 31/12/1997, μαζί με το χρόνο στρατιωτικής θητείας.
* Εργαζόμενος που προσελήφθη στο Δημόσιο την 1/4/1976, έχει πριν την πρόσληψή του 28 μήνες στρατιωτικής θητείας. Ο βασικός μισθός είναι 1.350 ευρώ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής του θητείας για κύρια σύνταξη. Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος οφείλει να καταβάλλει για το ποσό των 90 ευρώ (1.350 x 6,67%) για κάθε μήνα που θα αναγνωρίσει. Έτσι, λοιπόν, για να αναγνωρίσει τον χρόνο στρατιωτική θητείας του (28 μήνες) θα καταβάλει εισφορές ίσες με το ποσό των 2.520 ευρώ περίπου.
* Εργαζόμενος έχει 2 έτη στρατιωτικής θητείας πριν από την πρόσληψή του στο Δημόσιο (1/2/1973). Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος και την προσαύξηση της σύνταξής του θα αναγνωρίσει το χρόνο στρατιωτικής θητείας χωρίς να καταβάλει εισφορές. Αυτό εξηγείται γιατί 31/12/1997 έχει συμπληρώσει 25 συντάξιμα έτη μαζί με τα 2 έτη στρατιωτική θητείας δηλαδή ανήκει στην πρώτη κατηγορία.

Παρατηρήσεις

1. Ο εργαζόμενος έχει την δυνατότητα να αναγνωρίζει το χρόνο αυτό όποτε ο ίδιος επιθυμεί. Βέβαια είναι προς συμφέρον του η αναγνώριση να γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα γιατί ο βασικός μισθός που είναι και η βάση για τον υπολογισμό της καταβολής των εισφορών (αν αυτές απαιτούνται), αυξάνεται ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας.
2. Όλοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο έχουν συμφέρον να αναγνωρίσουν το χρόνο της στρατιωτική τους θητείας σε όποια από τις δύο κατηγορίες και αν ανήκουν. Υπάρχουν κάποιες ακραίες περιπτώσεις που η αναγνώριση αυτή δεν συμφέρει όπως π.χ. όταν ο εργαζόμενος έχει 40 έτη δημόσιας υπηρεσίας οπότε δεν τίθεται θέμα προσαύξησης της σύνταξής του και έτσι δεν υπάρχει λόγος αναγνώρισης του χρόνου της στρατιωτικής θητείας.
3. Ο εργαζόμενος σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να πάρει σύνταξη σε μικρότερη ηλικία με την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας σε σχέση με εκείνη που θα έπαιρνε εάν δεν αναγνώριζε τον χρόνο αυτό. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο εργαζόμενος κερδίζει χρόνο ίσο με αυτό που αναγνωρίζει.
4. Η πληρωμή του ποσού για την αναγνώριση μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: εφάπαξ με έκπτωση 10% σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να υπερβούν τους μήνες οι οποίοι αναγνωρίζονται.

*Ο Γιώργος Κουτρουμάνης, είναι πρόεδρος των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία


22 σκέψεις σχετικά με το “Στρατιωτική θητεία και ασφαλισμένοι στο δημόσιο

  enotikoaristero said:
  22/10/2013 στο 4:57 μμ

  to 82 tyxere

  ΙΑΚΩΒΟΣ said:
  22/10/2013 στο 10:09 πμ

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ.ΥΠΗΡΕΤΗΣΑ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΚ/ΚΟΣ ΤΟΝ 11ο ΤΟΥ1982 ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΤΟ 1983. ΘΕΩΡΟΥΜΑΙ ΔΙΡΙΣΜΕΝΟΣ ΤΟ1982 ή ΤΟ1983΄? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΜΑΚΗΣ.

  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΓΟΥΝΗΣ said:
  28/01/2013 στο 2:11 μμ

  enotikoaristero :
  για το 1 : για το στρατό μπορείς όποτε θές. Και για τα παιδια μεσα στο 2011
  2: Αρκεί
  3: από όσο ξέρω δεν ζητάει κανείς αναγνώριση για τα ταμεία, δεν συμφέρει γιατι δεν κανεις απόσβεση ποτε
  για το 4 δεν γνωρίζω
  Ευχαριστούμε

  ΚΩΣΤΑΣ :
  Έχω υπηρετήσει στο στρατό Δόκιμος με μισθό και φυσικά ένσημα. Πρέπει να πληρώσω όλο το στρατιωτικό ή υπάρχει κάτι διαφορετικό; Εφόσον έχουν πληρωθεί ένσημα γιατί ξαναπληρώνονται; Υπάρχει και κάποιος νόμος Ν.2054/52 αρθρο 8 παρ. 7. Γνωρίζετε τι ισχύει; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΚΩΣΤΑΣ :
  Έχω υπηρετήσει στο στρατό Δόκιμος με μισθό και φυσικά ένσημα. Πρέπει να πληρώσω όλο το στρατιωτικό ή υπάρχει κάτι διαφορετικό; Εφόσον έχουν πληρωθεί ένσημα γιατί ξαναπληρώνονται; Υπάρχει και κάποιος νόμος Ν.2054/52 αρθρο 8 παρ. 7. Γνωρίζετε τι ισχύει; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  olga said:
  15/03/2012 στο 9:35 μμ

  μπηκα στην ερτ το 1987 με συμβαση και το 1994 εγινα αοριστου,ειμαι γεννηθείς το 1959
  1.πότε μπορώ να πάρω κανονική σύνταξη?και ποιο το ποσό του εφαπαξ που δικαιούμαι με κανονική συνταξη?
  2.μπορώ να πάρω μέρος του εφαπαξ ενω είμαι εν ενεργεία?
  3.μπορώ να βγω με μειωμένη σύνταξη φέτος?εαν ναι τι εφαπαξ δικαιούμαι?

  faposto said:
  10/03/2012 στο 5:13 μμ

  ΝΑΘΑΝΑΗΛ :
  1)ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟ 1989. ΕΧΩ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΚΑ) 4 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ 28 ΜΗΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ ΩΣ ΕΦΕΔΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ. ΜΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΑΝΓΝΩΡΙΣΩ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΜΟΥ ΘΗΤΕΙΑ; ΠΟΤΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΩ;
  2)Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΑΣΚΑΛΑ ΜΕ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟ 1990 ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 18 ΜΗΝΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΩΝ 16,5 ΚΑΙ 13,5 ΕΤΩΝ. ΠΟΤΕ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  ΚΩΣΤΑΣ said:
  28/02/2012 στο 9:16 μμ

  Έχω υπηρετήσει στο στρατό Δόκιμος με μισθό και φυσικά ένσημα. Πρέπει να πληρώσω όλο το στρατιωτικό ή υπάρχει κάτι διαφορετικό; Εφόσον έχουν πληρωθεί ένσημα γιατί ξαναπληρώνονται; Υπάρχει και κάποιος νόμος Ν.2054/52 αρθρο 8 παρ. 7. Γνωρίζετε τι ισχύει; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΕΥΤΥΧΗΣ. said:
  11/10/2011 στο 8:35 πμ

  ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΗΜΕΡΑ.ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1978(1/1/1978)ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟ 20/08/1982 ΣΤΟΥΣ Η.Σ.Α.Π.,ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ ΚΑΙ Η ΘΗΤΕΙΑ(24-ΜΗΝΕΣ)ΣΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ;ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ;ΕΙΜΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΤΩΝ.ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!

  enotikoaristero said:
  23/02/2011 στο 9:34 μμ

  για το 1 : για το στρατό μπορείς όποτε θές. Και για τα παιδια μεσα στο 2011
  2: Αρκεί
  3: από όσο ξέρω δεν ζητάει κανείς αναγνώριση για τα ταμεία, δεν συμφέρει γιατι δεν κανεις απόσβεση ποτε
  για το 4 δεν γνωρίζω
  Ευχαριστούμε

  ant sas said:
  23/02/2011 στο 8:41 μμ

  είμαι καθηγητής 52 ετών, με 2 ανήλικα παιδιά ασφαλισμένος μετά το 1983 . Θέλω να παραιτηθώ Αύγουστο -2011 ή 2012. Τον Αύγουστο -2011 θα έχω 17,5 χρόνια ΙΚΑ +7 καθηγητής . Ερωτήματα .
  1. Μπορώ να κάνω αίτηση εξαγοράς 2 χρ. στρατό +3 χρ. πλασματικά παιδιών(συν 5)εντός του 2011 πριν να παραιτηθώ;
  2.Θα αρκεί ο αριθμός πρωτοκόλλου εξαγοράς τους την ώρα της αίτησης παραίτησης ;
  3.Στην αίτηση εξαγοράς μπορώ να ζητώ (με τα ίδια δικαιολογητικά)αναγνώριση και για την κύρια και την επικουρική ασφάλιση (ΤΕΑΔΥ, ΤΠΔΥ);
  4.Μπορώ να ζητήσω αναγνώριση πλασματικού χρόνου στον προηγούμενο φορέα-ΙΚΑ; ΑΝ ναι με δεδομένο πως είχα εκεί αρκετά υψηλότερες αποδοχές θα με συμφέρει;

  argyrhs said:
  06/12/2010 στο 2:43 μμ

  eimoyn 7xronia 3mhnes kai 28 meres idiotiko tomea asfalismenos kai 23 xronia 4 mhnes kai 14 meres sto dhmosio kai anagnorisa24 mhnes stratiotikhs uhteias poso ua plhronv kaue mhna;

  enotikoaristero said:
  15/09/2010 στο 7:10 μμ

  Έτσι κι αλλιώς θα το κάνεις. Σε συμφέρει νομίζω τώρα που οι βασικοί μισθοί είναι χαμηλότεροι. Μετράει στο 6.7% επί του βασικού. Αν κάνεις τώρα αίτηση σου απαντούν σε 1,5 χρόνο και μπορείς είτε σε δόσεις τόσες όσοι οι μήνες που αναγνωρίζεις είτε όλα μαζί όπου έχεις 10% έκπτωση και μπορείς να βαλεις το ποσό στην εφορία. περίπου είναι 2000 – 2500 ευρώ ανάλογα τους μήνες

  ΝΑΘΑΝΑΗΛ said:
  15/09/2010 στο 6:47 μμ

  1)ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟ 1989. ΕΧΩ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΚΑ) 4 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ 28 ΜΗΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ ΩΣ ΕΦΕΔΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ. ΜΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΑΝΓΝΩΡΙΣΩ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΜΟΥ ΘΗΤΕΙΑ; ΠΟΤΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΩ;

  2)Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΑΣΚΑΛΑ ΜΕ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟ 1990 ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 18 ΜΗΝΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΩΝ 16,5 ΚΑΙ 13,5 ΕΤΩΝ. ΠΟΤΕ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  ΚΩΣΤΑΣ said:
  30/07/2010 στο 2:29 μμ

  Είμαι στρατιωτικός έχω ακόμα 20 χρόνια για σύνταξη υπηρέτισα 18 μήνες .πόσο θα πληρώσω στην εξαγορά της θητείας ποια τα δικαιολογητικά και που τα προσκομίζω, ευχαριστω.

  kostas said:
  10/07/2010 στο 6:34 μμ

  Διοριστικα τον Απριλιο του 1979 κ εργαστηκα μεχρι τελος Γεναρη του 1980.Διεκοψα για την στρατιωτικη θητεια μου και μετα το περας αυτης εντος μηνος επανηλθα στην ιδια υπηρεσια.Παρακαλω απαντηστε αν η στρατιωτικη θητεια μου λογιζεται σαν πραγματικη συνεχομενη δημοσια υπηρεσια και μπορει να αναγνωριστει για μισθολικη εξελιξη.Επισης αν θεωρειται και συνταξιμη χωρις καταβολη χρηματων.

  ΦΩΤΗΣ said:
  07/07/2010 στο 8:53 μμ

  Γειά σας
  Θέλω να ρωτήσω το εξής.
  Εχω 34 χρόνια ασφάλισης.
  6 στο ΙΚΑ και 29 στο Ταμείο Τύπου.
  Οπως παρουσιάζεται το νέο ασφαλιστικό θέλω 35 χρόνια χωρίς όριο ηλικίας.
  Συνεπώς βγαίνω στο τέλος του 2011 οταν συμπληρώσω ακριβώς τα 35 χρόνια.
  Εχω ομως και ενα χρόνο ανασφάλιστος το 1976 καθώς και 30 μήνες στρατού.
  Θα μπορώ απο τις αρχές του 2011 να αναγνωρίσω ενα απο αυτά ώστε να φύγω με σύνταξη νωρίτερα ή για να αναγνωρίσω υπάρχει κάποιο όριο ηλικίας?

  enotikoaristero said:
  09/06/2010 στο 11:30 μμ

  με τα νεα μετρα ετσι και αλλιως θα τα χρειαστεις, ακόμα και αν βάλουν και τα έτη σπουδων μεσα στα ‘ετη ασφ’αλισης. Συμφ’ερει να τα πληρώσεις όλα με τη μία γιατι θα εχεις έκπτωση  και το υπόλοιπο μπαίνει στην εφορία Καλή δύναμη… η τρόικα να είναι καλά!  enotikoaristero

  ΗΛΙΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ said:
  08/06/2010 στο 6:32 μμ

  Σας παρακαλώ να μου δώσετε τη συμβουλή σας σχετικά με την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας.Διορίστηκα στις 18/6/1987. Έκανα αίτηση για αναγνώριση το 2007 και μου ήρθε τώρα το χαρτί για να πληρώσω.Είμαι 48 χρονών.Συμφέρει να τα πληρώσω;

  Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

  dimos said:
  29/04/2010 στο 11:22 πμ

  Εχουμε δικαιωμα για αναγνωριση στρ. θητειας μεχρι 30/4/2010; Κατι τετοιο ακουγεται η ειναι ραδιο αρβυλα;

  θωμας said:
  02/02/2010 στο 11:00 μμ

  Είμαι στρατιωτικός υπηρέτισα 18 μήνες .πόσο θα πληρώσο στην εξαγορά της θειτία ποια τα δικαιολογητικά

  dimitris said:
  31/08/2009 στο 6:12 πμ

  efharistw poly gia tis symvoules, sigoura einai kalytera na perimenw..

  enotikoaristero said:
  30/08/2009 στο 2:17 μμ

  Δημήτρη
  η πρακτική που ακολουθούν μέχρι τώρα οι συνάδελφοι είναι να αναγνωρίζουν και να πληρώνουν το στρατιωτικό στο τέλος της υπηρεσίας τους. Βέβαια μέχρι τώρα η πληρωμή υπολογιζόταν σαν ποσοστο στον βασικό μισθό , ενώ για σένα θα υπολογίζεται επι του συνόλου των αποδοχων. Δηλαδή με τα σημερινά δεδομένα θα πληρώσεις πιό πολλά σε σχέση με αυτούς που φεύγουν τώρα.
  Γιατί όμως να τους δώσεις φρέσκο χρήμα 30 χρόνια προτού φύγεις; Μπορεί μέχρι τότε να έχουν αλλάξει τα δεδομένα . Εξ άλλου εμεις ζητάμε να μην πληρώνουμε την αναγνώριση

  dimitris said:
  30/08/2009 στο 7:36 πμ

  eimai gennimenos to 1969, dioristika to 2003 ehontas 2,5 hronia proyphresias ws wromisthios kai anaplirwtis. Me symferei i anagnwrish ths thiteias mou ? (23 mines). Efharistw poly.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s