ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ


ΦΙΡΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Θήρα 3-5-2009

Αιρετός ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων

Της «Αυτόνομης Κυκλαδικής Συνεργασίας»

Γενικό Λύκειο Θήρας

Επικοινωνία: 2286022252-22933 6974488454

ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ

Συνάδελφοι Πριν διαβάσετε τις παρακάτω διευκρινίσεις , ας είναι ξεκάθαρο ότι οι οργανικές υπεραριθμίες , στις οποίες αναφέρομαι και αφορούν αυτή την χρονική στιγμή τις διαδικασίες του ΠΥΣΔΕ, καμία σχέση δεν έχουν με τους συναδέλφους που είναι προσωρινά τοποθετημένοι, ή βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και δεν έχουν οργανική θέση. ( Απαραίτητη διευκρίνιση αφού υπάρχει αυτή η σύγχυση ακόμη και σε συναδέλφους με πολλά χρόνια υπηρεσίας)

Α! ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ

Τα γραφεία, μετά από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, καταγράφουν τις ώρες ανά ειδικότητα που λείπουν ή πλεονάζουν σε κάθε σχολική μονάδα για καθορισμό κενών-πλεονασμάτων. Στις ειδικότητες που πλεονάζουν 11 ώρες και πάνω (δηλαδή η σχολική μονάδα δεν μπορεί να καλύψει τις υποχρεωτικές διδακτικές ώρες συγκεκριμένου κλάδου ή ειδικότητας) υφίσταται υπεραριθμία. Είναι προφανές ότι στη διαδικασία αυτή υπολογίζονται μόνο οι υπηρετούντες με οργανική θέση της συγκεκριμένης ειδικότητας στη σχολική μονάδα. π.χ. Αν το σύνολο των φιλολογικών ωρών α΄ ανάθεσης ενός σχολείου είναι 82 διδακτικές ώρες και υπάρχουν 5 φιλόλογοι με ωράριο 19 ώρες τότε πλεονάζει ένας φιλόλογος κατά 13 ώρες (υπάρχουν μόνο 82 ώρες ενώ χρειάζονται 95 για να καλύψουν ωράριο οι 5 φιλόλογοι 5*19=95). Επομένως υπάρχει μια υπεραριθμία, καθώς υπάρχει πλεόνασμα πάνω από 11 ώρες στη συγκεκριμένη ειδικότητα. Διευκρινίζω ότι από το σύνολο των διδακτικών ωρών δεν αφαιρούνται οι ώρες που δεν διδάσκει πχ ο διευθυντής του σχολείου που έχει οργανική, ή του ΕΚΦΕ, του ΠΛΗΝΕΤ κλπ, ούτε λογίζονται σαν διδακτικές ώρες , για να προσμετρηθούν σε αυτές, οι ώρες μείωσης των υπευθύνων εργαστηρίων ή τομεαρχών. Είναι προφανές ότι οι ώρες αυτές θα υπολογιστούν στα λειτουργικά κενά, όπου και θα προηγηθούν, όπως αναφέρω και παρακάτω, οι συνάδελφοι που σήμερα χαρακτηρίζονται, πιθανά, υπεράριθμοι.

Β! ΠΩΣ ΟΡΊΖΕΤΑΙ Ο ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΌΣ

1) Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα να δηλώσουν εντός τριών (3) εργάσιμών ημερών αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι. ( Η προθεσμία από την ΔΔΕ Κυκλάδων είναι μέχρι την Τετάρτη 6/4/09 και οι συνάδελφοι τηλεφωνικά να ζητήσουν τα οργανικά κενά της ομάδας που ανήκει το σχολείο τους) Δεν υπάρχει αναγκαστική άρση υπεραριθμίας. Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. χαρακτηρίζει ονομαστικά τους υπεράριθμους κατά σχολική μονάδα έχοντας υπόψη τα παρακάτω: 1) Αν υποβληθούν περισσότερες από μία αιτήσεις , υπεράριθμος θεωρείται αυτός που έχει το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης. 2) Αν κανείς δεν επιθυμεί να κριθεί ως υπεράριθμος, ως υπεράριθμος χαρακτηρίζεται εκείνος που τοποθετήθηκε οργανικά τελευταίος στη σχολική μονάδα. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι)Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Τότε, σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμος χαρακτηρίζεται ο εκπαιδευτικός που έχει το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης. Προσοχή. Σε αυτή μόνο τη συγκεκριμένη περίπτωση, της ταυτόχρονης τοποθέτησης, αν υπάρχει εκπαιδευτικός που τοποθετήθηκε ως υπεράριθμος (με αίτηση άρσης υπεραριθμίας) το ίδιο σχολικό έτος αυτός σε καμία περίπτωση δε χαρακτηρίζεται υπεράριθμος. π.χ Σε σχολική μονάδα τοποθετούνται το ίδιο σχολικό έτος 3 Φιλόλογοι από τους οποίους 2 (δύο) με μετάθεση ή βελτίωση και 1(ένας) με άρση υπεραριθμίας. Αν στη σχολική μονάδα προκύψει μια υπεραριθμία στους μαθηματικούς και αυτοί οι 3 είναι οι τελευταίοι τοποθετηθέντες και δεν θέλει κανείς να κριθεί ως υπεράριθμος, τότε σε καμία περίπτωση δε χαρακτηρίζεται υπεράριθμος αυτός που τοποθετήθηκε με άρση υπεραριθμίας αλλά αυτός από τους υπόλοιπους δύο που έχει το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης. Προηγείται δηλαδή αυτός που πήρε οργανική θέση την ίδια σχολική χρονιά με άρση υπεραριθμίας . Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι σύμφωνα με τα παραπάνω καλούνται από το ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν δήλωση (αν θέλουν) τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες στις οποίες υφίστανται τα οργανικά κενά εντός 10 (δέκα) ημερών.

Γ! ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΣ

1) Να μην κάνει τίποτα,. Η οργανική του θέση δε χάνεται όσο υφίσταται η συγκεκριμένη σχολική μονάδα και για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί ο ίδιος. Δεν προβλέπεται βάση του υφισταμένου νομικού πλαισίου αναγκαστική άρση υπεραριθμίας. Έτσι ο υπεράριθμος το Σεπτέμβριο: α)θα παραμείνει στην ίδια σχολική μονάδα αν προκύψουν νέα λειτουργικά κενά από αποσπάσεις, παραιτήσεις, εκπαιδευτικές άδειες, γονικές μακροχρόνιες άδειες κ.τ.λ. Για αυτά τα λειτουργικά κενά προηγούνται για τοποθέτηση οι υπεράριθμοι. Θα προηγηθούν επίσης στις τοποθετήσεις στα λειτουργικά κενά της περιοχής μετάθεσής τους, αν κάνουν δήλωση τοποθέτησης, αλλά η διάθεσή τους θα γίνει σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο μονάδων μετάθεσής τους ( μεταξύ όλων των υπεραρίθμων της περιοχής μετάθεσης τους) β) διατίθεται ή αποσπάται χωρίς αίτηση του εξ ολοκλήρου σε άλλη σχολική μονάδα της ίδιας περιοχής μετάθεσης κατ’αρχάς όποτε λαμβάνει «τις μονάδες μετάθεσης για δυσμενές συνθήκες που αντιστοιχούν στη σχολική μονάδα της διάθεσης εκτός αν οι μονάδες μετάθεσης για δυσμενές συνθήκες της οργανικής του θέσης είναι περισσότερες οπότε και λαμβάνει αυτές». Αν δεν υπάρχουν κενά στην ίδια περιοχή μετάθεσης (πράγμα σπάνιο) τότε διατίθεται σε άλλη περιοχή μετάθεσης του ίδιου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. γ) διατίθεται για συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου και λαμβάνει αναλογικά «με βάση την εβδομάδα των πέντε ημερών τις μονάδες μετάθεσης για δυσμενείς συνθήκες που αντιστοιχούν στις σχολικές μονάδες της διάθεσης εκτός αν οι μονάδες μετάθεσης για δυσμενείς συνθήκες της οργανικής του θέσης είναι περισσότερες, οπότε και λαμβάνει αυτές» Τονίζω για άλλη μια φορά ότι δεν χάνεται η οργανική θέση αυτού που χαρακτηρίζεται σήμερα οργανικά υπεράριθμος. Για παράδειγμα, πέρυσι χαρακτηρίστηκαν σε σχολική μονάδα του νομού, σε δύο ειδικότητες δύο συνάδελφοι οργανικά υπεράριθμοι. Φέτος δεν υπάρχει υπεραριθμία σε καμιά ειδικότητα γιατί μετατέθηκαν συνάδελφοι των ειδικοτήτων αυτών, οπότε παραμένουν κανονικά στην οργανική τους θέση όλοι, εκτός και αν οι ίδιοι έχουν ζητήσει βελτίωση και την πάρουν. Η μοναδική περίπτωση που χάνεται η οργανική θέση είναι αν καταργηθεί η σχολική μονάδα, και βέβαια πρέπει οι συνάδελφοι να κάνουν οπωσδήποτε αίτηση άρσης υπεραριθμίας και αίτηση για οργανικό κενό, αλλιώς θα βρεθούν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ( Στο νομό Κυκλάδων δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση). 2) Να κάνει δήλωση άρσης υπεραριθμίας γιατί θέλει να φύγει από τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα και τον ενδιαφέρουν οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν στην ίδια ομάδα σχολείων με το δικό του ή στην όμορη ομάδα Τότε: οι υπεράριθμοι τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα (πριν από τις τοποθετήσεις των μετατιθέμενων-αιτούντων βελτίωση) συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησης τους  σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και  όπου αυτό δεν είναι δυνατό, τότε μόνο σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης. Προσοχή: Αν υπάρχει κενό στην ίδια ομάδα σχολείων, δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε σχολείο της όμορης ομάδας. 3) Όποιος εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία (ίδια ομάδα-όμορη)τότε κάνει δήλωση για τοποθέτηση-βελτίωση θέσης (αν δεν έκανε τον Νοέμβριο) και συνεξετάζεται ενιαία με όλους όσους ζητούν βελτίωση θέσης ή τοποθέτηση λόγω μετάθεσης στη βάση των αριθμών μονάδων μετάθεσης (εδώ δε χρειάζεται να έχει υπηρετήσει την οργανική του θέση).

ΠΡΟΣΟΧΗ. Αν κάποιος υπεράριθμος τοποθετήθηκε με τη διαδικασία άρσης της υπεραριθμίας μετά από αίτηση του σε οργανικό κενό σχολικής μονάδας τότε μπορεί αν θέλει εκ νέου αμέσως μετά ,εφόσον έκανε αίτηση το Νοέμβριο για βελτίωση θέσης, να διεκδικήσει νέα τοποθέτηση-βελτίωση θέσης συνεξεταζόμενος ενιαία με όλους όσους ζητούν βελτίωση θέσης ή τοποθέτησης λόγω μετάθεσης.

 ΧΡΗΣΙΜΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Οι συνάδελφοι πρέπει να γνωρίζουν οπωσδήποτε τις ομάδες των σχολείων και τις αντίστοιχες όμορες ομάδες σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης, όπως βέβαια και την περιοχή μετάθεσής τους.( π.χ. μια ομάδα σχολείων είναι τα σχολεία των Φηρών Θήρας, όμορες ομάδες της Μεσσαριάς και του Εμπορείου ενώ η περιοχή μετάθεσης είναι όλη η Β΄ Κυκλάδων) Συνάδελφοι, πιστεύω ότι με τα παραπάνω διευκρινιστικά, λύνονται οι όποιες απορίες έχετε στο ζήτημα των οργανικά υπεραρίθμων, και βέβαια πάντα στη διάθεσή σας αν χρειάζεται κάποια περαιτέρω διευκρίνιση. ¨Οσον αφορά στις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν( τοποθετήσεις, βελτιώσεις, αποσπάσεις κλπ) ισχύουν όσα στο προηγούμενο ενημερωτικό αναφέρω ( Διαδικασία Τοποθετήσεων μετά τις Μεταθέσεις. Η σειρά που ακολουθείται. Επισημάνσεις ) που σας στάλθηκε στις 7-4-2009, καθώς και στο ενημερωτικό για την Διαδικασία των αποσπάσεων- Επισημάνσεις-Προτάσεις, που έστειλα στις 27/4/2009 ——————- Κλείνοντας , συνάδελφοι, δεν μπορώ να αντισταθώ και να μην αναφερθώ, στην πρόκληση συναδέλφων σε όλη τη χώρα, που ήταν ή και είναι ακόμη, τα τελευταία 10-15 χρόνια στελέχη της Διοίκησης , στελέχη της Εκπ/σης, συνδικαλιστές τέως και νύν, ακόμη και αιρετοί στα Υπηρ. Συμβούλια, και που σήμερα με περισσή υποκρισία χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για το αίσχος των υπεραριθμιών, την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και της οργανικότητας , την κομματική άλωση των υπηρεσιών. Να αναφερθώ και να ρωτήσω: Ποιοι άνοιξαν 4 και 5 οργανικές θέσεις σε μια και μόνο ειδικότητα σε σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων, τοποθετώντας καθηγητές που ούτε σε φωτογραφία δεν γνώριζαν το «σχολείο τους», με συνέπεια την σημερινό χάλι των υπεραριθμιών; Ποιοι θεσμοθέτησαν το αίσχος των αποσπάσεων στα Γραφεία και τις υπηρεσίες με τα μόρια της «οργανικής» θέσης; Ποιοί και πότε καθιέρωσαν τις περίφημες «αξιοκρατικές» συνεντεύξεις των στελεχών της εκπ/σης; Ποιοι και πότε θεσμοθέτησαν το περίφημο «προοδευτικό» καθηκοντολόγιο; Ποιοι και πότε προσπάθησαν να επιβάλουν το «σύγχρονο» μοντέλο Αξιολόγησης; Ποιοι γαλούχησαν και δημιούργησαν « ευνουχισμένους» συνδικαλιστές με μόνο στόχο την διεύρυνση της εκλογικής τους πελατείας, με αποτέλεσμα την απαξίωση του συνδικαλισμού και την απογοήτευση-ιδιώτευση των εργαζομένων; Ποιοί επέβαλλαν και επιβάλουν αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων, που πέρα από τις συμπολιτευτικές ή αντιπολιτευτικές κορώνες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στην ενημέρωση των συναδέλφων και την προάσπιση των συμφερόντων τους; Συνάδελφοι Σε μια συγκυρία που η πολιτεία απαξιώνει παιδαγωγικά, επιστημονικά και οικονομικά τους εκπαιδευτικούς και το Δημόσιο σχολείο, η αποδοχή των λαθεμένων επιλογών και πρακτικών, η ειλικρινής και δημόσια αυτοκριτική και η απαλλαγή των σωματείων και των εργαζομένων από την κομματική χειραγώγηση, και τους τυχοδιώκτες πατερναλιστές «συνδικαλιστές», αποτελούν μονόδρομο στην προσπάθεια επανάκτησης της συλλογικότητάς μας και της δυναμικής συσπείρωσης, για να αντισταθούμε στην προσπάθεια κατάρρευσης του κοινωνικού κράτους και να αντιμετωπίσουμε μια πρωτοφανή νεοφιλελεύθερη επίθεση και λεηλάτηση όλων όσων με αγώνες κατέκτησε ο κλάδος μας.

Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς Φιρτινίδης Χρήστος Αιρετός ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων Της «Αυτόνομης Κυκλαδικής Συνεργασίας» .


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s