επιδόματα παραμεθόριων περιοχών, μειονοτικών σχολείων, σχολείων ειδικής αγωγής


Τι προβλέπει η νομοθεσία για τα επιδόματα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών, μειονοτικών σχολείων,  σχολείων ειδικής αγωγής κλπ

Προϋποθέσεις καταβολής των επιδομάτων στους εκπαιδευτικούς

 

ΝΟΜΟΣ 3205/2003  Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις.(ΦΕΚ Α΄297 23.12.2003)

 

Αρθρο 8

Επιδόματα

Εκτός από το βασικό μισθό του κάθε μισθολογικού κλιμακίου, όπως αυτός
ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο, χορηγούνται και τα εξής επιδόματα κατά μήνα:

 

………………..

 

4. Προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών, όπως οι περιοχές αυτές
καθορίζονται με τις ΔΙΔΑΔ/ Φ.50/ 265/ 29847/30.10.1992 (ΦΕΚ 667 Β) και
ΔΙΔΑΔ/Φ.42/2175/ 11943, 11639 και 11981/20.12.1995 (ΦΕΚ 1054 Β) κοινές
υπουργικές αποφάσεις και το άρθρο 1 του Ν. 287/1976 (ΦΕΚ 78 Α) αντίστοιχα και

μόνο για όσο χρόνο οι δικαιούχοι του επιδόματος αυτού υπηρετούν σε αυτές,
οριζόμενο ως εξής:

α. Για προβληματικές περιοχές κατηγορίας Β’, σε σαράντα ευρώ (40 Ε).

β. Για προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α’, με εξαίρεση τις εξ αυτών
παραμεθόριες του Ν. 287/1976, σε πενήντα ευρώ (50 Ε).

γ. Για όσες περιοχές χαρακτηρίζονται ταυτόχρονα προβληματικές και
παραμεθόριες, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, σε εκατόν είκοσι ευρώ (120 Ε).

 

……………..

12. Ειδικά επιδόματα του εκπαιδευτικού προσωπικού, τα οποία διατηρήθηκαν με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 10του Ν. 2470/1997, οριζόμενα ως

εξής:

α. Μειονοτικών σχολείων:

ί. πεδινών περιοχών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σαράντα ευρώ (40 Ε),

ίί. ορεινών και ημιορεινών περιοχών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ορεινών
Γυμνασίων Ξάνθης και Ροδόπης, σαράντα πέντε ευρώ (45 Ε),

ίίί. απομακρυσμένων απομονωμένων περιοχών, πενήντα ευρώ (50 Ε),

ίν. δυσπρόσιτων μειονοτικών περιοχών, όπως έχουν οριστεί με τις αποφάσεις
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, τετρακόσια είκοσι πέντε
ευρώ (425 Ε).

β. Ειδικής αγωγής:

Στο προσωπικό που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και ειδικής
επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και σε σχολικούς συμβούλους που
επισκέπτονται σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ
(195Ε).

 

 

…………………

 

Τα επιδόματα καταβάλλονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτών προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή τους. Επίσης καταβάλλονται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ’ έτος, καθώς

και αυτής που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικό παραστατικό στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.).

Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση.

Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο (όπως
ενδεικτικό, μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη, διάθεση) από τα
καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγησή
τους, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή τους με ευθύνη του οικείου
προϊσταμένου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του όρθρου 22 του Ν.
3156/2003 (ΦΕΚ 157 Α).


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s