Διαδοχική ασφάλιση


Sintaxi10907

Τα μυστικά της διαδοχικής ασφάλισης
 

Από 10 μήνες μέχρι και 2 χρόνια κυμαίνεται ο χρόνος έκδοσης σύνταξης, την ώρα που εκτιμάται ότι συνολικά 145.000 αιτήσεις για συντάξεις και εφάπαξ περιμένουν στην… ουρά.

Παρά τις αλλεπάλληλες κυβερνητικές δεσμεύσεις για επιτάχυνση της έκδοσης συντάξεων, δεκάδες χιλιάδες υποψήφιοι συνταξιούχοι ταλαιπωρούνται, ιδιαίτερα εκείνοι (και είναι πολλοί) που έχουν διαδοχική ασφάλιση, δηλαδή έχουν ένσημα σε περισσότερα από δύο ταμεία. Το υπουργείο Απασχόλησης πρόσφατα δεσμεύτηκε ότι προς τα τέλη του 2009 θα προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση, για να αντιμετωπιστούν τα σοβαρότατα προβλήματα με τη διαδοχική ασφάλιση.

Οι σημαντικότεροι λόγοι καθυστέρησης είναι οι σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, αλλά και η κωλυσιεργία στη μηχανοργάνωση των ταμείων.

Ας δούμε όμως με τη βοήθεια της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ) πώς έχει η κατάσταση στη διαδοχική ασφάλιση και ας δώσουμε απαντήσεις στις κυριότερες απορίες που έχουν οι ασφαλισμένοι:

Το καθεστώς της διαδοχικής ασφάλισης

Ερώτημα 1ο: Πότε λέμε ότι ένας ασφαλισμένος έχει διαδοχική ασφάλιση;

Απάντηση: Διαδοχική ασφάλιση έχει ένας εργαζόμενος, όταν έχει ασφαλιστεί σε περισσότερα του ενός ταμεία και με την προϋπόθεση ότι δε συμπίπτει όλος ο χρόνος ασφάλισης του ενός ταμείου με χρόνο ασφάλισης ταυτόχρονα σε άλλο ταμείο. Η ασφάλιση σε δύο ή περισσότερα ταμεία ταυτόχρονα λέγεται παράλληλη ασφάλιση (Ν. 4202/1961, Ν. 1405/1983, Ν. 1902/1990, Ν. 3232/2004 κ.λπ.).

Τα ταμεία

Ερώτημα 2ο: Μεταξύ ποιων ταμείων εφαρμόζονται οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης;

Απάντηση: Οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης εφαρμόζονται:

– μεταξύ ταμείων ή κλάδων κύριας ασφάλισης,

– μεταξύ ταμείων ή κλάδων επικουρικής ασφάλισης,

– μεταξύ ταμείων ή κλάδων υγείας,

– μεταξύ ταμείων ή κλάδων που χορηγούν εφάπαξ βοήθημα.

Υποχρεωτική εφαρμογή

Ερώτημα 3ο: Είναι υποχρεωτική για τον ασφαλισμένο η εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης;

Απάντηση: Ο ασφαλισμένος και μόνον αυτός έχει το δικαίωμα να επιλέξει ή όχι την εφαρμογή των διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης. Στις περισσότερες, βέβαια, περιπτώσεις ο εργαζόμενος δεν έχει άλλη επιλογή από το να ζητήσει να συνυπολογιστεί ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης. Υπάρχουν, όμως, και περιπτώσεις στις οποίες ο εργαζόμενος μπορεί να αξιοποιήσει ξεχωριστά το χρόνο ασφάλισης σε κάθε ταμείο, όταν με το χρόνο αυτό θεμελιώνει αυτοτελές δικαίωμα από το κάθε ταμείο.

Ο φορέας υποβολής αίτησης

Ερώτημα 4ο: Σε ποιο φορέα θα πρέπει να υποβάλει την αίτηση συνταξιοδότησης ένας εργαζόμενος που έχει διαδοχική ασφάλιση;

Απάντηση: Ο εργαζόμενος που επιθυμεί να συνυπολογιστούν οι χρόνοι ασφάλισης από όλα τα ταμεία με το καθεστώς της διαδοχικής ασφάλισης, θα πρέπει να υποβάλει την αίτηση συνταξιοδότησης στον τελευταίο φορέα στον οποίο ασφαλίστηκε.

Ο φορέας συνταξιοδότησης

Ερώτημα 5ο: Από ποιο φορέα θα πάρει τη σύνταξή του ο εργαζόμενος;

Απάντηση: Η διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου να κριθεί ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης είναι η ακόλουθη:

– Ο τελευταίος φορέας είναι ο αρμόδιος για την απονομή της σύνταξης, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει σε αυτόν 1.500 ημέρες ασφάλισης από τις οποίες 500 μέσα στην τελευταία πενταετία και έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία του φορέα, δηλαδή το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης, το ποσοστό αναπηρίας σε περίπτωση αναπηρικής σύνταξης κ.λπ.

– Εάν ο εργαζόμενος δεν έχει συμπληρώσει και τις δυο προηγούμενες προϋποθέσεις, το αίτημα απορρίπτεται από τον τελευταίο φορέα. Διακρίνουμε, όμως, για τη συνέχεια δύο περιπτώσεις: εάν ο εργαζόμενος δεν έχει συμπληρώσει κανένα από τα όρια ηλικίας που προβλέπει η νομοθεσία του τελευταίου φορέα, η απόρριψη του αιτήματος είναι οριστική και ο φάκελος τίθεται στο αρχείο. Εάν ο εργαζόμενος έχει συμπληρώσει ένα από τα όρια ηλικίας τα οποία προβλέπει ο τελευταίος φορέας, αλλά δε συμπληρώνει τις άλλες προϋποθέσεις, ο φάκελος με την αίτηση συνταξιοδότησης του εργαζομένου μεταβιβάζεται στους άλλους φορείς, ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης που έχει συμπληρωθεί, με πρώτο το φορέα εκείνο στον οποίο έχει ο εργαζόμενος τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης.

– Διακρίνουμε και για το δεύτερο φορέα δύο περιπτώσεις: εάν ο εργαζόμενος συμπληρώνει στο φορέα αυτόν τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία του, τότε ο φορέας αυτός απονέμει τη σύνταξη. Εάν ο εργαζόμενος δε συμπληρώνει τις προϋποθέσεις ούτε και σε αυτόν, το δεύτερο φορέα, τότε το αίτημα διαβιβάζεται στον αμέσως επόμενο, με τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης, ο οποίος είναι αρμόδιος να κρίνει το δικαίωμα.

– Οταν ο εργαζόμενος δε συμπληρώνει σε κανέναν από τους επόμενους φορείς προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με βάση τη νομοθεσία τους, ο φάκελος με το αίτημα του εργαζομένου επιστρέφει στον τελευταίο φορέα ασφάλισης (δηλαδή στο φορέα που παρέλαβε πρώτα την αίτηση).

– Ο τελευταίος φορέας εξετάζει εκ νέου το αίτημα του ασφαλισμένου με ευνοϊκότερη την προϋπόθεση του χρόνου ασφάλισης που θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί σε αυτόν και συγκεκριμένα ο τελευταίος φορέας απονέμει σύνταξη εφόσον ο εργαζόμενος έχει συμπληρώσει στην ασφάλισή του 1.000 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες 300 μέσα στην τελευταία 5ετία και έχει συμπληρώσει της προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που προβλέπει η νομοθεσία του φορέα. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος δε συμπληρώνει τις παραπάνω προϋποθέσεις, το αίτημα απορρίπτεται οριστικά και ο εργαζόμενος δε δικαιούται σύνταξη.

Πρόταση για αλλαγές

Επισημαίνεται ότι η ηγεσία του υπουργείου Απασχόλησης εξήγγειλε αλλαγές στο καθεστώς της διαδοχικής ασφάλισης, οι οποίες, πάντως, είναι αμφίβολο αν και πότε θα εφαρμοστούν. Η επιτροπή που συγκροτήθηκε για να βάλει μια τάξη στο χάος της διαδοχικής ασφάλισης παρέδωσε πρόσφατα το πόρισμά της στην ηγεσία του υπουργείου Απασχόλησης, με στόχο την αποκατάσταση της αδικίας που υφίστανται οι διαδοχικά ασφαλισμένοι (απονομή χαμηλότερων έως και 30% συντάξεων σε σχέση με τα ποσά που δικαιούνται όσοι έχουν ασφαλιστεί για τα ίδια χρόνια μόνο σε ένα ταμείο) και τη λήψη μέτρων για τη μείωση του χρόνου αναμονής (έως και 2 χρόνια).

Η ηγεσία του υπουργείου Απασχόλησης προσανατολίζεται σε νομοθετική ρύθμιση (έπειτα από αναλογιστική μελέτη) που ν’ αφορά όσους ασφαλισμένους εξέλθουν μελλοντικά στη σύνταξη (πιθανότατα ύστερα από το 2010).

Οι προτάσεις της επιτροπής είναι οι εξής:

1. Στη σύνταξη γήρατος αρμόδιος είναι ο φορέας με τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης.

2. Στη σύνταξη αναπηρίας και θανάτου αρμόδιος είναι ο τελευταίος φορέας εφόσον υπάρχουν 1.000 ημέρες ασφάλισης (αντί των 1.500 σήμερα), από τις οποίες οι 300 μέσα στην τελευταία 5ετία (αντί για 500 όπως προβλέπεται σήμερα).

3. Ο απονέμων φορέας θα θεωρεί όλο το χρόνο δικό του και θα υπολογίζει το ποσό της σύνταξης σύμφωνα με τη νομοθεσία του.

4. Δυνατότητα επιλογής υπολογισμού της σύνταξης (είτε με το νέο σύστημα είτε με το ισχύον) θα δίδεται αν το προτεινόμενο δεν ευνοεί τον ασφαλισμένο.

5. Η συμμετοχή του κάθε ασφαλιστικού φορέα υπολογίζεται ως το γινόμενο του τμήματος της σύνταξης που του αναλογεί επί των ανά έτος καταβαλλόμενων συντάξεων επί έναν αναλογικό συντελεστή. Το ίδιο σύστημα επιμερισμού της δαπάνης προτείνεται να επεκταθεί και στις μη οριστικές συντάξεις αναπηρίας (κάτι που δεν ισχύει σήμερα).

6. Να απλουστευτεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία απονομής της σύνταξης με ενεργοποίηση του θεσμού της προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης που θα μπορεί να λαμβάνει ο δικαιούχος 2 χρόνια πριν από τη συνταξιοδότησή του.

 

Πηγή: ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ, 16/6/2009


3 σκέψεις σχετικά με το “Διαδοχική ασφάλιση

  antonis said:
  29/06/2010 στο 11:33 μμ

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ ΑΝΤΩΝΗ

  ΙΚΑ 6.216 ημ. εργ. Χ 450 (κατώτερη σύνταξη ΙΚΑ) : 4500 (*θεμελίωση
  συνταξ/κου δικ/τος Ν.4202/61…= 661,60 ευρώ
  TEBE 4.335 ημ.εργ. Χ 550 (κατ. σύνταξη ΤΕΒΕ) : 4.500 (*θεμελ. συνταξ/κου δικαιώμ. Ν.4202/61..= 529,83 ευρώ

  ———————————————-
  Σύνολο συντάξης με Ν.4202/61…. 1.191,43 ευρώ

  Αντ’ αυτού συνταξ/ται με 764,33 ευρώ ( Ν. 3232/04 & 1902/90)
  Δηλαδή με 427 ευρώ λιγότερα ………δηλ. 36% λιγότερα.

  xr koytsampas said:
  10/05/2010 στο 2:17 μμ

  εχω 10500 ενσημα εκ των οποιων 330 ειναι ικα και 2 χρονια Στρατος(θητεια)
  τα υπολοιπα ολα τεβε 32 χρονια.ιουλιο 2010 κλινω τα 60
  Το ερωτημα μου ειναι.ποσο πρεπει να περιμενω,(με βαση τα νεα δεδομενα),για την απονομη συνταξης?
  επισης αν υπαρχει καπια προβλεψη,για ενα ποσο εναντι εως οτου αρχισει η κανονικη συνταξη.
  ευχαριστω

  karagioz said:
  26/02/2010 στο 3:27 μμ

  Tώρα τά πέρνουν όλα πίσω?
  Έχω διαδοχική ασφάλιση καί θέλω νά μάθω!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s